Alternate Text

Sorg

Sorg är de känslor och tankar som kan komma när du har varit med om något allvarligt som förändrar livet. Du känner sorg om du förlorar någon du tycker om eller om du förlorar något viktigt. Att sörja kan ta tid, men det hjälper en att komma vidare.

Illustration av en person som sitter och gråter i famnen på en annan person.

Sorg är en naturlig del av livet. Att sörja hjälper en att bearbeta och acceptera det som har hänt. Det gör man genom att låta känslor och tankar komma. Så småningom blir smärtan i minnena svagare.

Olika anledningar till sorg

De flesta har starka relationer med personer omkring sig. Om du förlorar någon som betyder mycket, kan det kännas mycket tomt. 

Du kan också känna sorg av andra händelser som förändrar livet mycket. Det kan vara att någon du tycker om flyttar långt bort, att föräldrarna skiljer sig, att det tar slut med någon du är ihop med, att du måste lämna ditt land eller något annat. 

Om du har utsatts för ett brott eller råkat ut för en olycka och skadat dig, kan du efteråt känna sorg över att du inte känner sig lika trygg eller lika frisk som tidigare.

Alla sörjer olika

En del gråter mycket när de har sorg, andra gråter inte alls. En del vill prata mycket om det som hänt, andra vill sörja för sig själva. Det finns inget rätt eller fel. Samma person kan sörja på olika sätt vid olika tillfällen.

Sorgen kan kännas olika beroende på vad som har hänt, och upplevelsen påverkas av vem du är, hur gammal du är och vad du har för erfarenheter, kunskap och personlighet. Vilket stöd du har omkring dig kan också spela roll. 

Sorg visar sig inte bara genom att man blir ledsen och gråter. Ofta kan man också

 • få svårt att koncentrera sig
 • bli arg och irriterad
 • växla snabbt mellan att vara glad, ledsen och arg
 • bli jättetrött och känna sig helt slut
 • sova sämre på nätterna
 • tappa lust att göra saker
 • få ont i kroppen
 • börja äta mer eller äta mindre.

Det kan också hända att man blir arg. Man kan bli arg på den som har dött och lämnat en eller arg på en läkare som inte kunde rädda personen. Eller på någon som säger något som känns opassande eller dumt.

Det är också vanligt att känna skuldkänslor. En del känner skuld för att de lever, när någon de känner har dött. Man kan även känna skuld för att man till exempel tänkt något dumt om någon som dött, sagt något dumt eller om man bråkat och inte hunnit göra allt bra igen.

Om någon har dött, är det vanligt att man pratar med personen och att det känns som om han eller hon fortfarande finns. Det kan ta lång tid innan man verkligen förstår vad som har hänt. 

Hur kan jag komma över sorgen?

Även om alla sörjer på olika sätt finns det saker du kan försöka tänka på.

 • Du kan behöva lugn och ro och ha möjlighet att tänka och känna efter i ensamhet. Men ofta känns det bra att vara tillsammans med någon, som en kompis eller familjemedlem som lyssnar om du vill prata. Det brukar vara jobbigare att vara ensam och ha alla tankar inom sig. Och även om du inte vill prata kan det vara skönt att ha någon hos dig som stöd.
 • Om du orkar är det bra att försöka tala om för andra hur du känner. Du kan säga till om du vill prata, och försöka berätta vilket sorts stöd du vill ha. Även om det ibland kan kännas som om ingen riktigt förstår. Kompisar och andra kan ha svårt att veta hur de ska göra, och kommer kanske med konstiga råd eller undviker att prata om det du varit med om.
 • Det kan också vara skönt att skriva ner alla tankar. Du kan pröva att skriva hur sorgen känns, när du är mest ledsen och när det känns lite bättre. Om någon har dött kan du skriva till den personen och förklara dina tankar och känslor.
 • Att komma ut och att röra på sig genom en promenad eller träning kan göra det lättare att slappna av. Det kan du prova om du känner sig rastlös eller orolig, har ont i kroppen eller svårt att sova.
 • Det är okej att du också gör något du tycker är roligt, och inte bara tänker på det sorgliga hela tiden. 

Att sörja kan ta lång tid

Att sörja kan ta olika lång tid för olika personer. Sorgen måste få ta sin tid. En del behöver prata mycket och få stöd långt efter den sorgliga händelsen. Andra kanske kommer över sorgen tidigare.  

En del av sorgen kan finnas kvar hela livet. Livet förändras och blir kanske aldrig likadant igen. Men sorgen förändras, och med tiden är det lättare att acceptera det som har hänt. Man lär sig att leva vidare trots förlusten. Minnena gör inte lika ont som tidigare. 

Var kan jag få hjälp?

Om du vill träffa och prata med någon som inte är kompis eller familj, kan du vända dig till en ungdomsmottagning, elevhälsan, studenthälsan eller en vårdcentral. Om det behövs kan den du träffar där hjälpa dig att få kontakt med till exempel en kurator, psykolog eller läkare som är specialist på att hjälpa unga som har det jobbigt.

Om du vill prata med någon anonymt kan du ringa någon av de telefonjourer som finns.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Moa Lindholm
 • Faktagranskare:

  Margaretha Norling, skolkurator, Kävlinge kommun
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling