Alternate Text

Rädd för att bli tvingad att gifta sig

Det är du själv som väljer om du vill gifta dig och vem du i så fall gifter dig med. Men ibland kan någon annan vilja bestämma det åt dig. Det finns hjälp att få om du känner oro och rädsla för att behöva gifta dig mot din vilja.

Illustration av två ringar som ligger staplade på varandra.


Vad kan du göra om du är rädd för att bli bortgift?

 • Ring 112 till polisen, om du till exempel blir slagen, hotad, tvingad eller instängd.
 • Ringer 114 14 för att komma till polisen om det inte är en nödsituation. Om du vill ringa svenska polisen från ett annat land är telefonnumret +46 77 114 14.
 • Hör av dig till socialtjänsten i din kommun. När socialtjänsten har stängt under nätter och helger kan du kontakta socialjouren. Numret till socialtjänsten och socialjouren hittar du på kommunens hemsida eller genom en nummerupplysning.
 • Du kan höra av dig till en organisation eller en jourverksamhet som jobbar med unga som riskerar att bli gifta mot sin vilja om du inte vill gå direkt till polisen eller socialtjänsten. De kan ge dig stöd och tips om vad du kan göra. Välj själv om du vill mejla, ringa eller besöka organisationen. Du behöver inte säga vad du heter eller var du bor om du inte vill.
 • Prata med någon som du litar på och be den personen hjälpa dig. Det kan vara en lärare, kompis, närstående vuxen, kurator på skolan eller personal på en ungdomsmottagning.

Om du åker utomlands

Många giftermål sker utomlands. Det bästa du kan göra om du känner på dig att du kan bli tvingad att gifta dig under en utlandsresa, är att försöka stoppa resan. Du kan höra av dig till en organisation, polisen eller socialtjänsten för att få hjälp.

Om du åker - några saker som kan vara bra att göra innan:

 • Berätta om resan för någon du litar på. Ge den personen dina kontaktuppgifter, kopia på ditt pass och datumet när du ska komma tillbaka. Du kan också bestämma med personen att hen ska ta kontakt med kommunen eller svenska ambassaden om du inte har hört av dig vid ett datum som ni bestämt tillsammans.
 • Ta med telefonnummer och e-postadress till den person på socialtjänsten eller polisen som du har pratat med, eller till någon annan person i Sverige som du litar på.
 • Ta med mobil och ett extra simkort till den.
 • Skriv ner eller lär dig telefonnummer och e-postadress till svenska ambassaden eller konsulatet i landet du reser till.
 • Skriv ner kontaktuppgifter till släktingar eller vänner i landet du åker till, som du tror att du skulle kunna be om hjälp.
 • Ta reda på vilka lagar som gäller för till exempel äktenskap och vilken hjälp du kan få i det land du ska resa till. Du kan höra av dig till utrikesdepartementet eller till en frivilligorganisation.

Vilken hjälp går att få av svenska myndigheter utomlands?

Om du är svensk medborgare, flykting eller statslös och bor i Sverige kan du få hjälp av svenska ambassader och konsulat när du är utomlands. Om du till exempel utsätts för hot eller våld, tvingas att gifta dig eller tvingas vara kvar i ett annat land utan pass eller biljett hem, kan svenska ambassader och konsulat hjälpa till att

 • ge råd och stöd
 • kontakta anhöriga
 • kontakta en försvarsadvokat
 • kontakta en läkare eller tolk
 • ordna ett provisoriskt eller ordinarie pass
 • låna ut pengar för att du ska kunna resa till Sverige

Ibland kan det vara svårt att få hjälp, till exempel om lagen är annorlunda i det land du befinner dig i. Något som är ett brott i Sverige behöver inte vara ett brott i ett annat land. Om det andra landets myndigheter inte vill samarbeta kan det därför vara svårt för utrikesdepartementet att hjälpa dig att till exempel ta dig tillbaka till Sverige.

Kom ihåg, detta gäller enligt svensk lag 

 • Du har alltid rätt att säga nej till att gifta dig.
 • Det kan vara ett brott att pressa eller tvingar någon att gifta sig mot sin vilja. Brottet kallas för äktenskapstvång. Att planera att gifta bort någon kan också vara ett brott.
 • De två som gifter sig måste båda vara med vid bröllopet och säga ja till att gifta sig.
 • Du måste vara 18 år för att gifta dig.
 • Du får inte gifta dig med en ny person om du redan är gift utan att först skilja dig.
 • Svenska myndigheter kan vägra att erkänna ett utländskt äktenskap som skett under tvång.
 • Du skilja dig i Sverige om du är medborgare i ett annat land och har gift dig där, om du har bott här i minst ett år. Då gäller skilsmässan i Sverige, men inte alltid i landet där du gifte dig. För att skilsmässan även ska gälla där, kan du behöva ansöka om skilsmässa där också.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Ellinor Lundmark
 • Faktagranskare:

  Hanna Linell, doktorand, institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling