Björkhammars ungdomsmottagning

Till barnmorske/ungdomsmottagningen vänder du dig också för:

  • preventivmedelsrådgivning
  • abortrådgivning
  • provtagning om du misstänker sexuellt överförd sjukdom
  • rådgivning vid inkontinens hos kvinnor
  • gynekologisk cellprovskontroll

Mödravård och preventivmedel är kostnadsfria besök, övriga besök betalas enligt gällande taxa.

Besöksadress

Bölevägen 5

E-post

ulla-lena.goransson@jll.se

Postadress

Bölevägen 5, Box 121
840 70 Hammarstrand

Telefon:

Telefon växel:0696-682513

Öppettider