Det finns ingen klar gräns för vad som är sex och inte, eftersom det är ens egen känsla som räknas. Att vilja eller inte vilja ha sex kan få en att tänka på många olika saker.

 

Tankarna kan handla om hur man är som person och vilket kön man har, men också om vilka man väljer att ha sex med, hur och när man har sex och hur allt som handlar om ens egen sexualitet uppfattas av andra.

Vad är sex för dig?

Här nedanför finns det lite olika bilder med förslag på vad som skulle kunna vara sex, om du vill kan du klicka dig igenom bildspelet och fundera på vad du tycker är sex. OBS! Känsliga bilder.