Alternate Text

Om UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Innehållet på UMO

På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla, och mycket annat. Du kan få svar på dina frågor eller få nya idéer om hur du kan tänka kring ditt liv.

Till Fråga UMO kan alla mellan 13 och 25 år ställa frågor anonymt och få ett personligt svar från någon som jobbar på UMO eller på en ungdomsmottagning. De yrkesgrupper som svarar på frågor är sjuksköterska, barnmorska, kurator, läkare, psykolog eller dietist. På Fråga UMO kan du också läsa andras frågor och svar.

Du kan söka i UMO:s katalog över alla ungdomsmottagningar om du vill komma i kontakt med en ungdomsmottagning. Andra saker som finns på UMO är

UMO - en sajt för alla

På UMO.se finns olika sorters material, som texter, filmer och bildspel. Du kan också lyssna på sidan och välja olika textstorlek. En viktig tanke med UMO är att det ska vara lätt att hitta på sajten. Texterna ska vara lättlästa. Det ska inte finnas för långa meningar eller krångliga ord.

UMO har som mål att du ska känna att UMO är en sida för dig, oavsett vem du är, vilken bakgrund du har eller i vilken del av landet du bor.

UMO:s bakgrund

UMO.se lanserades i november 2008. Utvecklingen av UMO ingick som en del av regeringens satsning inom jämställdhetsområdet. Initiativet till att skapa en nationell plattform för unga om sex, hälsa och relationer, kom från Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM.

I uppdraget stod bland annat:

”Ungdomsmottagningen skall innehålla kvalitetssäkrade texter om framförallt sexuell och reproduktiv hälsa, relationer, könsroller, kroppens utveckling, stress, psykisk hälsa, livsstilsrelaterade ämnen samt om mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, och våld i samkönade relationer.”

”Det övergripande syftet med tjänsten skall vara att stärka och stödja unga kvinnors och mäns identitetsutveckling och möjlighet att utveckla sunda relationer med andra, förbättra unga kvinnors och unga mäns hälsosituation genom ökad kunskap samt att erbjuda pålitlig och lättillgänglig information inom områden som kan upplevas som känsliga eller svåra att ta upp i reguljära kontakter med hälso- och sjukvården. Allt redaktionellt innehåll skall genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv.”

(IJ2007/2125/UNG)

Så drivs UMO

UMO drivs av Inera AB på uppdrag av alla Sveriges landsting och regioner. Verksamheten drivs utan kommersiella intressen och därför finns ingen reklam eller sponsring på UMO.

UMO samarbetar med andra

Förutom ett aktivt samarbete med unga så samarbetar UMO med många andra. Till exempel experter, ungdomsmottagningar, elevhälsan, myndigheter och organisationer som RFSU, RFSL ungdom, Bris, och tjejjourer.

Kontakta oss på UMO på info@umo.se.

Youmo

Youmo.se är en sajt där delar av innehållet på UMO finns översatt till andra språk samt lättläst svenska. Youmo är för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Du kan också läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.

På Youmo kan du se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska, tigrinska och engelska. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla Sveriges ungdomsmottagningar.

Översättningarna är granskade av flera personer som kan både svenska och det språk som vi har översatt till.

Mejla gärna info@youmo.se om du hittar något fel, eller om du har förslag på hur vi kan göra Youmo bättre. Vi tar emot mejl på svenska och engelska.

Youmo är ett samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Det är regeringen som har betalat för att skapa Youmo.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Åsa Sandler