Socialtjänsten

Varje kommun ska ge stöd och hjälp till dem som bor där, om de inte kan få stöd och hjälp på något annat sätt. Därför finns en socialtjänst som kan ge stöd till den som till exempel behandlas illa, inte kan ta hand om sig själv eller inte har pengar för att överleva.

De som jobbar på socialtjänsten försöker hitta lösningar på problemen tillsammans med den eller de som har det svårt och viktiga personer som finns runtomkring, till exempel familjen. Handlar det om ett barn så ska alltid barnets bästa komma först.

Vad hjälper socialtjänsten till med?

Det finns många problem som socialtjänsten kan hjälpa till med. Några exempel kan vara om

 • det är bråk familjen
 • du inte har det bra hemma
 • familjen inte klarar sin ekonomi
 • du blir slagen av någon i familjen
 • du är utsatt för sexuella övergrepp av någon i familjen
 • föräldrar eller andra vuxna använder droger eller har problem med alkohol
 • du själv har problem med alkohol eller droger
 • du har problem med kriminalitet.

Av socialtjänsten kan du också få råd om du är orolig över att någon inte mår bra eller har det svårt. Om inte socialtjänsten kan hjälpa, så brukar de kunna tipsa om vem som kan göra det.

Kontakt för dig själv eller någon annan

Alla kan söka hjälp hos socialtjänsten i sin kommun. Att söka hjälp för sig själv kallas att göra en ansökan. Om du är orolig för dig själv eller någon annan kan du kontakta socialtjänsten för att få råd, höra om de kan hjälpa på något sätt eller för att höra vad de skulle kunna göra. Du har rätt att vara anonym om du berättar något för socialtjänsten om hur någon annan har det.

De som jobbar med barn och ungdomar måste kontakta socialtjänsten om de tror att det finns en risk att en ung person behandlas illa eller har en dålig livssituation. Det kallas att göra en anmälan till socialtjänsten.

Vad händer när socialtjänsten får reda på ett problem?

Om socialtjänsten får reda på att en viss person kanske inte har det bra tar de reda på hur det ligger till. När de har tagit emot en ansökan är de skyldiga att göra en så kallad utredning enligt lagen. Handlar det om en anmälan så gör de först en bedömning om en utredning behövs.

En utredning handlar om att socialtjänsten pratar med den eller de som har det svårt för att se om de skulle kunna hjälpa och på vilket sätt. Oftast pratar de även med andra runt omkring den som har problem, till exempel familjen om det handlar om ett barn. Men om man till exempel är hotad av sin familj eller har utsatts för övergrepp så ser socialtjänsten först och främst till att man hamnar i säkerhet, innan de kontaktar familjen.

Olika sorters hjälp

Hjälpen och stödet man får av socialtjänsten kan se ut på många olika sätt, eftersom det anpassas efter vem man är, vilka problem man har och vad man behöver. Det kan också skilja mellan olika kommuner, men de flesta erbjuder ungefär samma hjälp och stöd. Några exempel:

 • Man kan få en kontaktperson, som är någon som inte jobbar på socialtjänsten men som de bedömer kan ge stöd i vardagen. Man kan träffas och prata eller få hjälp med skolarbete eller att hitta fritidsaktiviteter. 
 • Olika stödgrupper, som till exempel grupper där man träffar andra som är i liknande situation och pratar om sånt man har varit med om. Det kan till exempel vara barn till föräldrar som använder droger eller är psykiskt sjuka. Grupperna leds av en vuxen.
 • Familjesamtal, då delar av eller en hel familj får träffa någon som är utbildad för att hjälpa familjer att reda ut problem.
 • Praktikplatser, för att man ska kunna prova att jobba om man inte går i skolan eller för att det inte funkar där eller hemma. 
 • Missbruksvård, om man behöver hjälp med att sluta använda droger eller bli av med alkoholproblem.
 • Boende hos en annan familj, i behandlingshem eller i egen bostad, om man inte kan bo hemma. Boende hos en annan familj är allra vanligast.
 • Skyddat boende, om det finns risk för hot eller våld i hemmet.

Många har kontakt med socialtjänsten

På socialtjänsten är de vana att träffa många olika personer människor med många olika problem. De är utbildade för att göra sitt jobb på ett bra sätt, särskilt för barn och ungdomar. Ibland kan man tycka att det är pinsamt om andra får veta att man har kontakt med socialtjänsten, men man kan tänka på att det viktigaste är att man får hjälp, inte vad andra tycker. Och man är inte ensam; det är många som behöver socialtjänstens hjälp och många som kontaktar dem. Ett tips är att man även kan be en vuxen man litar på kontakta socialtjänsten om man inte vill själv. Det är också bra att känna till att socialtjänsten har tystnadsplikt.

Hur tar man kontakt?

Om man vill prata med någon som arbetar på socialtjänsten kan man ringa växeln i sin hemkommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten, eller socialkontoret som det ibland kallas. Telefonnumret hittar man till exempel via kommunens hemsida.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Moa Lindholm
 • Faktagranskare:

  Hanna Hirasawa, socionom, socialsekreterare, Socialkontoret, Sollentuna kommun