Alternate Text

Nikola har problem med att få stånd

Nikola träffar sjuksköterskan Timmy för att prata om att han har svårt att få stånd. Det visar sig att det finns psykologiska anledningar till det. 

Information om sidan

  • Redaktör:

    Cecilia Birgerson Nordling
  • Faktagranskare:

    Timmy Leijen, sjuksköterska, Örebro ungdomsmottagning
  • Mediaproducent:

    Hannes Eder/Anna Habringer/Ambient Media/Gunnar Fernlund