Alternate Text

Vård för dig som är asylsökande eller papperslös

Du som är asylsökande eller papperslös i Sverige, har rätt till viss sjukvård och tandvård. Om du är under 18 år har du rätt till samma vård som alla andra unga. Du kan söka vård var som helst i landet.  

Två personer på väg in till en vårdcentral.

Om du är under 18 år

Barn och unga under 18 år ska få hälsovård, sjukvård och tandvård i det landsting som de söker vård i. Det gäller även papperslösa. Vården kostar inget om du är under 18 år. 

Om du är över 18 år

Som vuxen, det vill säga om du har fyllt 18 år, har du rätt till vård som läkaren eller tandläkaren anser att du inte kan vänta med. Du har också rätt till mödrahälsovård, abort och rådgivning om skydd mot graviditet.

Var kan jag få vård?

Du kan gå till vilken vårdcentral som helst i Sverige. Det gäller också för öppen specialistvård, som till exempel en hud- och könsmottagning eller en ögonmottagning.

För viss typ av vård behövs en remiss. En remiss kan du få på till exempel en vårdcentral. Det är ett meddelande som läkaren skickar till den andra mottagningen.

Du kan också gå till en ungdomsmottagning. De brukar ta emot unga upp till 22 år, ibland till 25 år. Både asylsökande och papperslösa kan gå dit. Där får du hjälp om du till exempel:

 • behöver någon att prata med
 • är orolig för något eller känner dig deppig eller stressad
 • vill få hjälp med skydd mot könssjukdomar eller graviditet
 • vill testa dig för könssjukdomar
 • vill göra ett graviditetstest
 • undrar något om kroppen.

Här finns nummer och adress till alla ungdomsmottagningar. 

Du kan alltid ringa nummer 1177 för att få råd.
Om du eller någon annan blir akut sjuk och behöver ambulans, ring 112

Vad kostar vården?

 • Ett besök hos läkare på en vårdcentral, och sån vård som du får på remiss, ska kosta 50 kronor.
 • Ett besök med remiss till någon som inte är läkare, kostar 25 kronor. Det kan till exempel vara en kurator eller sjuksköterska.
 • Behandling hos en tandläkare på folktandvården ska kosta 50 kronor.
 • För medicin som du får på recept betalar du högst 50 kronor.
 • Det kostar inget för dig att vårdas på sjukhus.
 • Barn- och mödravård och vård vid graviditet och förlossning kostar inget.
 • Om du har en smittsam sjukdom och behöver särskild vård, betalar du heller inget.
 • Om du är under 18 år behöver du inte betala för någon vård. Det gäller både ungdomsmottagningar, folktandvården, vårdcentralen. Det gäller även för akut vård i de flesta landsting. 
Ett besök på sjukhusens akutmottagningar kan kosta mer än 50 kr. Det kan kosta olika i olika landsting. 

Rätt till tolk

Du som inte talar svenska kan ha rätt att få hjälp av en tolk när du går till vården eller tandvården. Det gäller även papperslösa. Tolkhjälpen kostar inget.

Du eller någon som hjälper dig ska säga till före besöket att du behöver tolk. Tolken kan följa med till vården eller tolka på telefon. Läs mer om tolkhjälp på 1177 Vårdguiden

Personalen har tystnadsplikt

Alla läkare har tystnadsplikt. Tolkar, sjuksköterskor, ambulansförare och alla andra som jobbar i vården har också tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta saker om dig för någon annan person eller myndighet, utan att fråga dig om lov först. 

Hälsoundersökning

Alla asylsökande erbjuds en hälsoundersökning. Den kostar inget. Du får träffa en sjuksköterska som undersöker din hälsa. Du får också veta hur vården funkar och hur du kan få vård och behandling om det behövs.

Om du är papperslös ska de fråga om du vill göra en hälsoundersökning när du söker vård. Om de inte gör det, kan du säga att du vill göra en sån.  

LMA-kort

Om du är asylsökande och söker sjukvård, ska du visa upp ett kort som Migrationsverket delar ut. Kortet heter LMA-kort. Det är ett id-kort som gäller medan du söker asyl. Har du inte hunnit få ditt LMA-kort, ska du visa upp ditt kvitto som visar att du har sökt asyl.

Du har rätt att få vård även om du inte har sökt asyl, och även om du inte har ett LMA-kort. Det kostar lika mycket för dig, som för dem som har LMA-kort.  

Var kan jag få mer information?

Det finns bra råd och tips på FARR, Flyktinggruppernas Riksråd. Råden gäller dina rättigheter när du söker asyl och dina rättigheter som papperslös. Informationen finns på flera språk.

Du kan läsa mer om vård på 1177 Vårdguiden, om vård för dig som är papperslös, asylsökande. Informationen finns på flera språk, bland annat:

Arabiska: الرعاية في السويد لطالبي اللجوء أو الأشخاص المختبئين أو الذين ليس لديهم أوراق

Somaliska: Daryeelka caafimaad ee Iswiidhan haddii qofku yahay magangelyo-doon, is-qarinaya ama bilaa warqado aqoonsi

Engelska: Health care in Sweden if you are seeking asylum, in hiding or undocumented

Information om sidan

 • Redaktör:

  Mia Faber
 • Faktagranskare:

  Olle Olsson, handläggare Avd för vård och omsorg. Sveriges Kommuner och Landsting
 • Fotograf:

  Ulrica Zwenger