Alternate Text

Psykolog

Namn: Eva Holmberg
Yrke:
Psykolog

Foto på psykologen Eva Holmberg

Vad innebär ditt jobb?

- Jag träffar unga som av olika anledningar mår dåligt. Tillsammans har vi samtal och förhoppningsvis leder samtalen till att man börjar må bättre. Många som kommer till mig är nervösa och oroliga för vad samtalet kommer att innebära. Det är inte konstigt att det är så.

- Det är naturligt att det känns nervöst när man ska träffa en helt okänd person och berätta om svåra saker och varför man mår dåligt. Därför tycker jag det är jätteviktigt att jag ser till att samtalet blir så bra som möjligt. Det kan jag till exempel göra genom att ställa frågor så att samtalet kommer igång och flyter på bra.


Vad kan man få hjälp med av dig?

- Det är först och främst samtalet i sig som hjälper, då pratar vi om många olika saker. Ofta ställer jag många frågor för att både jag och den jag träffar ska förstå sitt mående. Det behövs även för att komma fram till hur den jag träffar ska göra och tänka för att börja må bättre. De allra flesta behöver också få kunskaper om hur hjärnan funkar. Till exempel varför man får ångest, vad känslor är till för, hur stress påverkar en och så vidare för att bättre kunna förstå sig själv. 

- Jag gör också en del övningar, bland annat använder jag en stor whiteboardtavla som antingen jag eller den jag träffar skriver på. Om man till exempel vill jobba med sin dåliga självkänsla kan man skriva upp alla negativa, elaka tankar som man tänker om sig själv och som sänker ens självkänsla. Sen pratar vi om hur man skulle kunna tänka annorlunda, på ett sånt sätt som stärker självkänslan.

- När vi kommit fram till vilka tankar som skulle vara till hjälp för en så skriver jag eller den jag träffar upp dem på tavlan. En del brukar fota av whiteboardtavlan med mobilen för att lättare komma ihåg det vi pratade om. Man kan även få hemuppgifter vilket gör att man lättare kan fortsätta jobba med sina problem även efter samtalet.

- Ibland räcker det inte att enbart ha samtal med mig. Då pratar man om vilken ytterligare hjälp som skulle behövas. När vi kommit fram till vad som skulle vara bra kan jag hjälpa till med att ordna möten med andra om det behövs. Det kan till exempel vara med socialtjänsten, skolan, föräldrar eller med bup eller med vuxenpsykiatrin.


Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Det roligaste är att få träffa och hjälpa unga. Ofta kan man med ganska få samtal hjälpa till att hitta lösningar och nya sätt att hantera saker och situationer på. Det är jättehärligt när den man träffar börjar må bättre. Jag blir glad varje gång jag märker att en persons självkänsla blir bättre och personen själv börjar hitta lösningar på sina problem.

- Att förstå att livet har både har härliga och jobbiga stunder, och hjälpa någon med hur man hanterar växlingarna däremellan är också något av det bästa i mitt jobb.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Anna Eklund
  • Fotograf:

    Åsa Grindal