Alternate Text

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningar finns till för dig som är ung och behöver hjälp. Dit kan du gå om du till exempel har frågor om kroppen eller om sex och preventivmedel. Du kan också gå dit om du mår dåligt och behöver någon att prata med.

Tre personer sitter i väntrummet på en ungdomsmottagning.


Till ungdomsmottagningen kan du gå från att du är 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år, det är olika på olika mottagningar.

Du bestämmer alltid själv om du vill gå till en ungdomsmottagning. Du kan gå dit för att få svar på frågor och få hjälp med många olika saker. Till exempel om du

På de flesta ungdomsmottagningar kan du också få kondomer. Ofta är kondomerna gratis men på en del mottagningar får du betala. Det brukar då vara billigare än om du köper dem någon annanstans.

Vad kostar det?

På de flesta ungdomsmottagningar betalar du inget. Det finns några undantag, och då kostar det lika mycket som på en vårdcentral.

Om du är under 18 år och asylsökande eller papperslös, behöver du inte betala för någon vård.

Om du får skydd mot graviditet eller annan medicin som skrivs ut på recept, betalar du för det när du hämtar ut det på apoteket. Ett recept är ett meddelande från mottagningen till apoteket.

Medicin för behandling av klamydia eller någon annan sjukdom som ingår i den så kallade smittskyddslagen är gratis. På många ungdomsmottagningar är preventivmedel gratis upp till 21 eller 25 års ålder.

Hur gör jag om jag vill gå dit?

Du får gå till vilken ungdomsmottagning du vill i hela landet. Det vanligaste är att ringa till ungdomsmottagningen och be att få boka en tid.

Många har så kallade drop-in-tider någon eller några gånger i veckan. Det betyder att du kan gå dit utan att boka tid.

Öppettider

Det är olika när ungdomsmottagningar har öppet. En del har öppet alla vardagar. Andra har öppet särskilda tider eller särskilda dagar i veckan.

Vem ska jag gå till?

På ungdomsmottagningar jobbar personer med olika yrken. Det är olika på olika mottagningar hur många personer och yrken som finns där. Barnmorska och kurator finns på alla, och det finns nästan alltid möjlighet att få träffa en läkare.

Du behöver inte veta vem du ska träffa när du kommer till ungdomsmottagningen, det får du hjälp med av den som du först pratar med.

Om det behövs kan du få hjälp att komma i kontakt med andra ställen, som till exempel en mottagning för olika typer av missbruk eller barn- och ungdomspsykiatrin, bup.

Behöver någon annan veta att jag har varit där?

Alla som jobbar inom sjukvården har tystnadsplikt. Det gäller även personalen på ungdomsmottagningarna. Det betyder bland annat att de inte får berätta för någon att du har varit där. De får inte berätta vad du har sagt. 

Om det finns risk för ditt liv eller hälsa så måste de kontakta föräldrar eller andra vårdnadshavare, eller anmäla till exempelvis socialtjänsten. Om du har frågor om tystnadsplikten kan du fråga den person som du träffar på ungdomsmottagningen så berättar hen mer.

Andra ställen du kan gå till

Om du inte kan eller vill gå till en ungdomsmottagning kan du till exempel kontakta

 • en vårdcentral
 • en sjuksköterska eller skolkurator på elevhälsan, om du går i skolan
 • studenthälsan, om du pluggar på universitet eller högskola
 • en barnmorskemottagning, om du behöver hjälp med skydd eller vill testa dig
 • en hud- och könsmottagning, som oftast finns i anslutning till ett sjukhus och kan heta olika saker, som sex- och samlevnadmottagning, sexuell hälsa, könsmottagning eller STI/STD-mottagning
 • Bup eller annan psykologisk mottagning
 • en tjejjour
 • RFSL.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Mia Faber
 • Faktagranskare:

  Susie Ek Rasmussen, kurator och psykoterapeut, UM Rooseum Malmö
 • Fotograf:

  Ulrica Zwenger