Alternate Text

Other languages - UMO på andra språk

In English - på engelska

På Youmo.se kan du hitta ett urval av UMO:s innehåll om kroppen, sex, relationer och mycket mer. Innehållet är översatt till arabiska, dari, somaliska, tigrinska och engelska.

Här på UMO kan du läsa en kort text som förklarar vad UMO är. Den finns på tio olika språk. Några av texterna på sajten är också översatta till Sveriges minoritetsspråk.

Illustration av en jordglob.


Youmo.se

Youmo är en sajt som innehåller delar av UMO på sex olika språk. Där kan du läsa texter och se filmer om sex, hälsa, relationer och mycket mer. Youmo finns på de här språken:

Information om UMO finns på flera språk

Det finns en kort text som förklarar vad UMO är. Den är översatt till de här språken:

I varje text finns en länk överst. Klicka på länken för att göra en automatisk översättning av UMO:s innehåll med hjälp av Google translate.

I de automatiska översättningarna kan vissa ord och meningar låta fel eller konstiga. Google translate funkar inte i UMO:s bildspel, tester och filmer.

Texter på nationella minoritetsspråk

2013 översattes några av UMO:s texter till de nationella minoritetsspråken i Sverige. De texterna hittar du här.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Mimmi Wänseth