Om du blir diskriminerad

Du ska aldrig behöva behandlas illa. Om du blir diskriminerad kan det kännas väldigt obehagligt och du kanske blir både arg och ledsen. Diskriminering är olagligt, och du har alltid rätt att slippa bli diskriminerad.

En person som håller ut händerna framför sig och säger: Det där är inte okej.

Du har rätt att bli bra behandlad när du till exempel går i skolan eller är på jobbet. Ingen har rätt att utsätta dig för diskriminering, trakasserier eller andra kränkningar.

Kanske har du någon gång upplevt att du har blivit orättvist behandlad, utan att du riktigt vet varför. Om du är osäker på om du har diskriminerats kan du tänka efter vad det berodde på. Det räknas som diskriminering om du blev sämre behandlad än någon annan på grund av

 • ditt kön
 • din ålder
 • din sexuella läggning
 • din religion
 • att du har en funktionsnedsättning
 • att du inte ser ut eller känner dig som det kön andra förväntar sig
 • att du kommer från ett visst land eller har en särskild bakgrund eller hudfärg.

Bra att tänka på om du blir diskriminerad

 • Det är aldrig ditt fel om du blir diskriminerad.
 • Det finns lagar som säger att ingen får diskrimineras i till exempel skolan eller på en arbetsplats.
 • Skolor, högskolor och arbetsgivare är skyldiga att försöka göra så att alla känner sig trygga.
 • Du avgör alltid själv om något känns fel.
 • Om du råkar ut för diskriminering ska du berätta det för någon vuxen som du litar på.
 • Skolan eller arbetsgivaren är skyldiga att utreda vad som hänt, så fort de får reda på att något inträffat.
 • Du kan kontakta en skolkurator eller en ungdomsmottagning för att prata och få råd och stöd.
 • Du kan alltid vända dig till DO som kan ge information och råd.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen, eller DO som man brukar säga, är inte en person. Det är en myndighet som ska kontrollera att diskrimineringslagen följs.

Du kan ta kontakt med DO för att få råd och tips i olika situationer. Om du blir diskriminerad kan du anmäla det dit. Du kan också höra av dig till DO om du tycker att någon som har ansvar för att arbeta mot diskriminering inte gör det.

DO har möjlighet att kontakta skolan, arbetsgivaren eller den som diskriminerar för att se till att något görs åt problemet.

Om du berättar att du upplevt dig diskriminerad eller att någon inte följer diskrimineringslagen, får du aldrig behandlas illa bara för att du har berättat. Du ska till exempel kunna berätta för en lärare att en annan lärare betett sig illa, utan att du straffas för det. Du får heller aldrig behandlas illa om du anmäler något till DO.

Så anmäler du till Diskrimineringsombudsmannen

En anmälan kan vara ett kort mejl eller ett brev. Du kan anmäla på alla språk. DO översätter din anmälan. Det här måste du berätta i din anmälan:

 • Vad du heter.
 • Hur ombudsmannen kan kontakta dig.
 • Namn på skola, arbetsgivare eller annat.
 • Något om vad som har hänt.

Om du inte är myndig, och DO kommer att utreda det som har hänt, brukar DO kontakta din vårdnadshavare så att de kan godkänna anmälan.

När du skriver till en myndighet, som DO, blir brevet offentligt. Det betyder att alla som ber att få läsa ditt brev kan få göra det. Men om brevet handlar om känsliga saker så kan en del information göras hemlig om du vill, så att bara de på myndigheten får läsa den.

Till toppen av sidan