Film: Skolavslutningen

En film om religion eller annan trosuppfattning och diskriminering. Med religion eller annan trosuppfattning menas att man ingår i ett trossamfund. Det är ens rättighet både att ha en viss religion och att inte utöva någon religion.

Till toppen av sidan