Film: På mottagningen

En film om diskriminering och könsöverskridande identitet eller uttryck. Med könsidentitet menas det eller de kön en person identifierar sig med. Man kan ha könsöverskridande identitet eller uttryck om man inte ser på sig själv eller klär sig som samhället förväntar sig att kvinnor och män "ska" göra.

Till toppen av sidan