Film: På mottagningen

Ingen får behandla dig sämre än någon annan på grund av din könsidentitet. Det är olagligt. Din könsidentitet är det eller de kön du identifierar dig som. Du kan ha könsöverskridande identitet eller uttryck om du inte ser på dig själv eller klär sig som samhället förväntar dig att kvinnor och män "ska" göra.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan