Panik - lämna sidan!

Att bli av med alkohol- eller drogproblem

Dricker du för mycket eller för ofta? Eller använder du droger? Det går att förändra, och det finns bra hjälp att få. Berätta för någon om du behöver stöd, även om du inte tror att du har så stora problem.

Det går att bli av med alkohol- och drogproblem. Livet kan bli mer som du vill. 

Våga se hur det är 

Det kan vara svårt att själv märka att man har problem med alkohol eller droger. Det är ganska vanligt att andra märker det först. Men du har kommit en bra bit mot att kunna sluta, om du vågar se hur du egentligen har det.

Här är några frågor du kan fundera över: 

 • Hur ofta tar du droger eller dricker? 
 • Varför gör du det? 
 • När brukar du göra det och med vilka personer? 
 • Har du varit med om jobbiga eller farliga saker på grund av alkohol eller droger? 
 • Har du låtit bli att göra något du borde på grund av alkohol eller droger? 
 • Har någon annan sagt något om hur du dricker eller att du tar droger?  
 • Hur påverkar det ditt liv? Till exempel hur du mår, hur det funkar i skolan, din ekonomi eller hur du har det med familj och kompisar.

Det kan vara bra att skriva ner svaren på frågorna.  

Läs mer om att dricka för mycket eller för ofta och om att använda droger

Hur skulle du vilja att det var i stället? 

Du kan också fundera på hur du skulle vilja att det var i stället:  

 • Hur vill du att ditt liv ska vara? 
 • Hur vill du må?  
 • Finns det något du skulle vilja göra, men som du inte gör i dag? 
 • Vad skulle du vilja göra med pengarna, som du i dag använder till alkohol eller droger? 

Be om stöd från andra 

Det kan vara svårt att sluta dricka eller ta droger. Därför är det jättebra att få stöd från andra personer som kan peppa dig när det är jobbigt. 

Berätta hur du mår och hur du har det för någon du litar på. Till exempel en kompis, en förälder, en släktning eller en lärare.

Här kan du också få hjälp 

Det finns många ställen du kan kontakta för att få hjälp, eller få veta vilken hjälp som finns. Här är några exempel: 

Vilken hjälp kan du få? 

Det finns flera olika sorters hjälp att få beroende på vad du behöver. Här är några exempel: 

 • Du kan få prata med någon som jobbar med att hjälpa unga personer att sluta med alkohol eller droger. Ni kan träffas flera gånger. Ni pratar om hur du kan förändra situationen. Ni pratar också om hur du mår, och hur ditt liv är just nu.  
 • Du kan få hjälp att prata med din familj eller andra personer som är viktiga för dig. Det är vanligt att det blir jobbigt hemma, i skolan eller på jobbet när man dricker för mycket eller använder droger.  
 • Du kan få vård på sjukhus eller bo på ett behandlingshem en tid om du har stora problem.  
 • Du kan få mediciner om det behövs, till exempel för att du har använt alkohol eller droger länge.  

Det kan ta tid 

Det kan vara jobbigt och ta lång tid att sluta dricka eller ta droger. Men det går. Försök att ha tålamod. 

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan