UMO-info

UMO-info är UMO:s nyhetsbrev som kommer ut tre till fyra gånger per år.

Tre personer tänker djupt och runt dem finns några ledsna emojis, ett litet hjärta, ett äpple, en ring. Texten "Jag älskar dig". Ordet "annorlunda" och en cirkel som har texten "UMO info". Illustration.

UMO-info innehåller bland annat:

  • Nyheter om UMO, Youmo och Fimpaaa!
  • Information om nytt innehåll på UMO och Youmo
  • Tips på evenemang, mässor och annat som UMO deltar i
  • Tips på annat som rör unga i frågorna sex, hälsa och relationer

Vill du ha UMO-info?

Anmäl dig här så får du UMO-info som e-post:

Vill du inte längre ha UMO-info till din e-post avanmäler du det här:

Har du synpunkter eller frågor kring innehållet i UMO-info, eller idéer och förslag som kan bidrar till att utveckla UMO.se, Youmo eller Fimpaaa!