Stadsmissionens ungdomsmottagning

Samtalsmottagningen för unga upphör och inga nyanmälningar kan göras. Göteborgs kyrkliga stadsmission bedriver socialt arbete i Göteborgsregionen. På grund av en ansträngd ekonomi tvingas vi tyvärr lägga ned Stadsmissionens samtalsmottagning för unga. Samtalsmottagningen kommer att bedriva sin verksamhet till 31 mars, men är redan nu stängd för nyanmälningar. Att ta beslut om att stänga ner en av våra gåvofinansierade verksamheter är mycket svårt, men tyvärr nödvändigt för att möta den ekonomiska verkligheten. Samtalsmottagningen för unga har fungerat med mycket hög kvalitet och inneburit stor skillnad för de människor som hittat sin väg dit. Samtalsmottagningen med enskilda samtal har finansierats helt med gåvofinansierade medel.

Öppettider

Kontakta oss

Vilka jobbar här

Om oss

Öppettider

Till toppen av sidan