Fråga

Hur blir jag av med min blyghet?

Fråga

Hur ska jag bli av med min blyghet?

Svar

Blyghet innebär att man blir nervös och spänd i möten med andra människor, eller redan vid tanken på ett möte, och särskilt i situationer som är ovana. Nervositet gör att hjärtat slår snabbare, och det kan göra att man blir varm och svettas. Ofta rodnar man. Man kan också få svårt att tänka klart och att formulera sig.

Det här beror på processer i hjärnan. När man är blyg tolkar hjärnan vissa situationer som "farliga", framför allt då sociala situationer. Då utlöses stresshormoner som bland annat leder till att hjärtat slår snabbare.

Om blygheten och obehagskänslorna leder till att man begränsar sitt liv och undviker många situationer kallas det för social fobi. Många som är blyga upplever det som ett stort problem.

Vi är sociala varelser som behöver varandra för att må bra. Vi kan lätt bli nedstämda om kontakter med andra människor inte funkar på ett bra sätt.

Blyghet kan vara en medfödd egenskap som vissa personer har och andra inte. Vissa är mer framåt, andra mer blyga. Hos många växer blygheten till viss del bort när man blir vuxen. Det kan bero på att man kan välja vilka situationer man vill vara i, att man ordnar sitt liv så att det passar en själv. Då blir blygheten ett mindre problem. Många menar att det är värst under skoltiden.

Du skriver att det känns som om det bara blir värre. Det kanske beror på att du är i tonåren. Den tiden kan kännas särskilt besvärlig eftersom det kan kännas viktigt att passa in, att inte göra bort sig, att ha kompisar och kanske inleda kärleksrelationer. Då kan blygheten upplevas som ett stort hinder.

Som med alla rädslor behöver man utmana dem för att inte bli styrd av dem. Rädsla och nervositet klingar av om man stannar kvar i den obehagliga situationen. Du behöver därför se till att inte undvika sociala sammanhang, utan försöka delta i dem även om det känns obehagligt.

Om du gör det och stannar kvar i situationen kommer du att märka att du känner dig mindre illa till mods efter ett tag. Om du fortsätter att öva dig på det, så kommer du att märka att du blir mindre ängslig eller blyg även i andra sammanhang.

Men det är jobbigt att öva. Du behöver hålla en balans mellan att öva dig och att acceptera din blyghet. Begär inte av dig själv att du ska vara lika utåtriktad och säker som oblyga människor. Tänk på att människor är olika och att alla behövs. Att acceptera sig själv är viktigt.

Om du tycker att det är svårt att öva på egen hand kan du kontakta en ungdomsmottagning och söka kontakt med kurator eller psykolog där. Samtal kan ofta vara en hjälp mot blyghet.

Med vänliga hälsningar

Mikael Cleryd, psykolog

Till toppen av sidan