Om elevhälsan

Från det att du börjar skolan till att du slutar gymnasiet, har du tillgång till elevhälsa. De som arbetar där är skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. Alla skolor ska erbjuda sina elever elevhälsa, det är bestämt i lag.

Mottagning på skolan

Elevhälsan har nästan alltid sina mottagningsrum i lokaler på skolan. Hur ofta de har öppet är olika mellan olika skolor. Skolor med många elever kan till exempel ha tillgång till elevhälsa varje dag. Mindre skolor har kanske bara öppet någon gång per vecka.

En person i ett väntrum. Foto
En person i ett väntrum. Foto

Tystnadsplikt

Om du går till skolsköterskan, skolläkaren, kuratorn eller psykologen för att prata eller för att få hjälp med något berättar de inte det för någon annan, de har tystnadsplikt. Men om de tror att det finns risk att du behandlas illa eller har en dålig livssituation måste de kontakta din vårdnadshavare eller socialtjänsten. Det är för att du ska få så bra hjälp som möjligt.

Om situationen kan bli värre av att föräldrarna eller vårdnadshavarna kontaktas får de inte veta något. Om du undrar kring det här kan du börja med att prata med den du träffar om tystnadsplikten.

Om du är under 18 år och behöver hjälp med skolarbetet av en specialpedagog brukar föräldrarna eller vårdnadshavarna informeras om det. Ofta träffas ni tillsammans och lägger upp en plan för hur hjälpen ska se ut.

Om du har fyllt 18 år är du myndig. Då kontaktas aldrig föräldrarna eller vårdnadhavarna om du inte själv vill.

Du kan få hjälp med många olika saker

Du kan själv kontakta elevhälsan. Skolsköterskan kan du till exempel gå till för många olika saker, alltifrån att få prata om något jobbigt till att få hjälp med magont eller en stukad fot. Du kan också prata med dem om din vikt och hur du ska äta för att må bra. Skolsköterskan kan även svara på frågor om sex och relationer. Vill du träffa skolläkaren kan skolsköterskan hjälpa till genom att boka en tid.

Om du vill prata med någon om hur du mår, hur det är i din familj, kärleksbekymmer, kompisar eller annat kan du gå till skolkuratorn eller skolpsykologen.

Behöver du hjälp med skolarbetet kan du prata med din lärare, då kan du få hjälp att kontakta specialpedagog om det behövs.

Hälsobesök och vaccinationer

När du går i grundskolan blir du erbjuden minst tre hälsobesök hos skolsköterska eller skolläkare från det att du går i förskoleklass till dess att du slutar nian. Då undersöker skolsköterskan eller skolläkaren om du växer och utvecklas som du ska.

Du får också göra syn- och hörseltest. Ni pratar även om hur du trivs i skolan och hemma, hur du sover, hur du brukar äta och om du tränar. När du blir lite äldre pratar ni också om alkohol, tobak och droger och om sex- och samlevnad. Under första året på gymnasiet blir du också erbjuden ett hälsobesök där du kan prata om allt detta.

Skolsköterskan vaccinerar också alla elever med de vaccin som erbjuds under skoltiden.

Om du behöver hjälp att utreda om du till exempel har adhd eller dyslexi kan skolsköterskan hjälpa till så att du får kontakt med rätt person som kan utreda det. 

Prata med någon                    

Med skolkuratornskolpsykologen och skolsköterskan kan du prata om sånt du vill och behöver prata om. Många gånger kan problem eller oro lätta genom att du pratar om dem. Du kan prata både ensam eller tillsammans med andra hos skolkuratorn. Om det till exempel är en konflikt i en grupp kan kuratorn hjälpa till att lösa den.

Om något jobbigt har hänt

Ibland kan det hända jobbiga saker som du inte vet hur du ska lösa. Det kan vara att du känner dig utanför eller blir mobbad i skolan. Eller att det är jobbigt i familjen.

Det kan också vara att någon har varit oschysst mot dig eller försökt lura dig på nätet. Då kan det vara bra att berätta det för till exempel skolkuratorn eller skolsköterskan, som sen kan hjälpa dig med hur du ska göra.

Ska hjälpa alla elever att må bra

De som arbetar inom elevhälsan ska jobba för att alla elever ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Exempel på vad de ska göra:

  • Medverka till att du som elev har en arbetsmiljö som fungerar bra.
  • Hjälpa till så att du får den hjälp du behöver för att klara skolarbetet.
  • Hjälpa dig som har kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter att få den hjälp som du behöver.
  • Informera om sex och samlevnad, om mat, och motion, sömn och missbruk.
  • Stötta alla elever att leva så att de mår bra.
  • Hjälpa dig som har stor frånvaro.
  • Erbjuda samtal om du behöver.

Hur får jag kontakt?

Det är olika på olika skolor hur du gör när du vill ha kontakt med elevhälsan. Ofta kan du bara gå dit, men ibland behöver du boka tid innan. För att ta reda på hur det är på din skola kan du kontakta den person du vill träffa och fråga. Lärarna brukar också kunna tala om hur det funkar eller så kan du titta på skolans webbplats.

Till toppen av sidan