Syfilis

Syfilis är en ovanlig könssjukdom som orsakas av en bakterie. Den delas upp i två stadier, tidig syfilis och sen syfilis. Det är inte alltid du får symtom men vid tidig syfilis kan du överföra infektionen. Om sjukdomen upptäcks och du får behandling blir du helt frisk.

Hur överförs syfilis?

Syfilis är en bakterie som tar sig in i huden eller slemhinnorna genom sprickor och sår i slemhinnan i framför allt könsorganen, analöppningen eller munnen. Det vanligaste sättet att få syfilisinfektionen är genom slidsamlag, analsamlag eller munsex.

Du får inte syfilis av att ta i hand, och inte heller om du till exempel använder samma handduk eller toalett som någon som har syfilis.

Hur märker jag att jag har syfilis?

Vissa får symtom andra inte. Syfilis delas upp i tidig syfilis och sen syfilis. Vid tidig syfilis kan infektionen överföras till andra. Det första symtomet vid tidig syfilis brukar vara att du får ett eller flera sår där du blivit smittad.

Såren gör oftast inte ont och brukar komma tre veckor efter att du smittats. Har du såret i underlivet kan lymfkörtlarna i ljumskarna svullna.

Om du inte behandlar syfilis kan infektionen sprida sig i kroppen och efter några månader ge symtom som

  • utslag
  • feber
  • trötthet
  • ont i huvudet

Ibland har du inga symtom utan infektionen upptäcks i stället med hjälp av ett blodprov.

Efter ungefär två år har syfilis låg smittsamhet eller smittar inte alls. Det kallas för sen syfilis och ungefär en tredjedel har då kvar infektionen i kroppen, även om den inte smittar. Då kan du få symtom många år senare.

Vad gör jag om jag tror att jag har syfilis?

Om du tror att du kan ha fått syfilis bör du gå och undersöka dig. I första hand är det bra att gå till en ungdomsmottagninghud- och könsmottagning eller vårdcentral.

Undersökningen görs med ett blodprov som kan tas tidigast efter en månad från det att du tror dig ha fått syfilis. När testet är gjort kan det ta allt från ett par dagar till över en vecka innan du får svar.

Om du kommer tidigare än en månad efter att du blivit smittad och du har ett sår, kan den som undersöker dig odla från det.

Hur blir jag av med syfilis?

Syfilis behandlas med antibiotika genom sprutor som du får på sjukhus. Efter behandling får du gå på regelbundna blodprovskontroller.

Smittspårning

Om du vet eller tror att du har syfilis måste du följa smittskyddslagen. Det innebär att du är tvungen att gå och testa dig om du tror att du kan ha syfilis. Och att du, om testet visar att du har det, måste berätta vem eller vilka du har haft sex med det senaste året.

Dessa personer kontaktas sedan av dig eller av mottagningen, för att också de personerna ska komma och testa sig. Anledningen till det är att det är viktigt att få tag på och behandla alla som kan ha fått syfilis, så att sjukdomen inte sprids vidare. De som blir kontaktade får aldrig reda på att det är du som gett mottagningen deras namn om du inte själv vill det. 

Hur skyddar jag mig mot syfilis?
För att skydda dig mot syfilis ska du använda kondom om du har slidsamlag och analsamlag. Kondom är också bra om du använder sexleksaker som en dildo.

Det är också bra att använda kondom om du har munsex med någon som har penis eller slicklapp om du har munsex med någon som har slida.

Du bör inte ha sex förrän du vet att du inte längre har syfilis. Om du vet att du har syfilis och har sex ska du berätta för din partner om det och använda skydd under hela samlaget.

Om du väntar barn och har syfilis

Om du är gravid och misstänker att du kan ha syfilis, bör du undersöka dig så fort som möjligt eftersom fostret också kan få syfilis. Du får samma behandling som andra som har syfilis.

Mer på UMO