Könsstympning - omskärelse

Att ta bort eller skada mindre eller större delar av en tjejs könsorgan kallas för att man har blivit klippt eller omskuren i underlivet. Det kan även kallas för könsstympning. Det finns bra hjälp att få om  du har varit med om en omskärelse som du mår dåligt av. 

Att omskära flickor är en gammal tradition som inte är kopplad till någon särskild religion. Eftersom alla personer i alla länder har rätt till sin egen kropp så finns det en lag som säger att det är förbjudet att omskära flickor. Lagen finns i både Sverige och i många andra länder.

Att bli omskuren kan påverka din kropp och hur du mår, men det behöver inte göra det. Det är inte alla som har blivit omskurna som vet att de har blivit det eller som mår dåligt av det.

Hur kan ett könsstympat underliv se ut?

 Ett underliv kan vara omskuret på flera olika sätt. Det kan vara stora eller små delar av könet som är borttagna. Det kan också vara att någon har stuckit eller skurit i klitoris. Alla sorters omskärelse är olagliga i Sverige.

Enligt den definition som Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram finns det fyra olika typer av kvinnlig omskärelse. Det finns också könsstympningar som är en blandning av de olika typerna. 

 • Klitoriskappa (förhud) och ibland klitoristoppen tas bort.
 • En del av klitoris tas bort och hela eller delar av de inre blygdläpparna.
 • Alla yttre könsdelar skärs bort och vävnaden sys ihop. Endast ett litet hål lämnas öppet för att låta urin och mensblod passera. Det kallas för infibulation eller faraonisk omskärelse.
 • Att någon skär eller sticker med en nål i klitoris eller området runt omkring för att framkalla en liten blödning. Det kan förstöra känsliga nervändar och göra att det gör ont när du eller någon annan rör vid klitoris. 
Ett omskuret kön där yttre blygdläpp, inre blygdläpp, urinrörsmynning, slidöppning och analöppning är utmärkt med streck, illustration.
Här har klitoris förhud, hela eller delar av yttre klitoris och delar av de inre blygdläpparna skurits bort. De inre blygdläpparna har sytts ihop där klitoristoppen satt.
Ett omskuret kön blygdläppar, slidöppning och analöppning är utmärkta med streck, illustration.
Här har klitoris förhud, hela eller delar av yttre klitoris och de inre blygdläpparna skurits bort. De yttre blygdläpparna har sytts ihop över den del där klitoristoppen satt, över urinrörsmynningen och en del av slidöppningen.
Ett omskuret kön där yttre blygdläpp, inre blygdläpp, urinrörsmynning, slidöppning och analöppning är utmärkt med streck, illustration.
Här har klitoris förhud, hela eller delar av yttre klitoris och delar av de inre blygdläpparna skurits bort. De inre blygdläpparna har sytts ihop där klitoristoppen satt.
Ett omskuret kön blygdläppar, slidöppning och analöppning är utmärkta med streck, illustration.
Här har klitoris förhud, hela eller delar av yttre klitoris och de inre blygdläpparna skurits bort. De yttre blygdläpparna har sytts ihop över den del där klitoristoppen satt, över urinrörsmynningen och en del av slidöppningen.

Andra former kan vara att bränna eller skrapa på eller i olika delar av underlivet.

Vilka problem kan jag få?

Det är olika om man får några problem av att ha blivit omskuren. Ju grövre ingrepp du har varit med om desto större är risken att du får problem.

Här är några av de problem du kan få om du har blivit omskuren:

 • det kan göra ont eller inte kännas skönt att ha sex eller onanera
 • det kan bli svårt att kissa. Det kan ta lång tid eller göra ont.
 • du kan få återkommande urinvägsinfektioner.
 • du får ont och ha besvär när du har mens. Mensblodet kan inte rinna ut på ett enkelt sätt.
 • du kan få återkommande cystor.

Att bli omskuren kan också påverka hur du mår, men det behöver inte göra det. Minnen från när det hände kan finnas kvar även om det var för länge sen. En del kan känna sig nedstämda eller må dåligt utan att koppla det till själva omskärelsen.

Var kan jag få hjälp?

Om du har frågor eller problem med underlivet kan du alltid kontakta en ungdomsmottagning, vårdcentral, gynekologisk mottagning eller sexologisk mottagning. Där jobbar personal som du kan prata med. Du kan också prata med skolsköterskan om du går i skolan. Alla som jobbar inom vården har tystnadsplikt. Det betyder att de inte kommer att berätta för någon att du har varit där eller vad ni har pratat om.

Vid en gynekologisk undersökning på en ungdomsmottagning eller gynekologisk mottagning, kan en barnmorska eller gynekolog titta på ditt underliv utan att föra in fingrar eller instrument i slidöppningen.

På de stora sjukhusens kvinnokliniker finns personal som har bra kunskap om könsstympning. På Södersjukhuset i Stockholm finns AMEL-mottagningen som är en specialmottagning för tjejer som är omskurna.

Du får gå till vilken mottagning du vill i hela Sverige.

Operationer som kan hjälpa:

 • Du som är omskuren på ett faraoniskt sätt kan genomgå en öppningsoperation, en så kallad defibulation.
 • Du kan få hjälp med borttagning av ärr och cystor, som kan vara orsaker till att det gör ont.

För att få någon av de här operationerna behöver du en remiss från en gynekolog, läkare eller barnmorska.

Hjälp om du mår dåligt

Du kan prata med till exempel en kurator eller en psykolog. Kontakta en ungdomsmottagning, vårdcentral eller skolkuratorn och skolsköterskan för att få  någon att prata med. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och i skolan har tystnadsplikt.

Vad står det i lagen?

Kvinnlig omskärelse är förbjudet i de flesta länder inom EU och i många länder där traditionen förekommer, till exempel i Egypten och Etiopien.

I Sverige är det förbjudet med kvinnlig omskärelse sen 1982. Även om brottet begås i ett annat land, kan en person som normalt bor i Sverige dömas här. Det är också förbjudet att planera eller be någon annan utföra omskärelsen.

Den som bryter mot lagen kan dömas till fängelse.

I den svenska lagen står det att:

 • Det är olagligt att göra ingrepp för att stympa de yttre delarna av en tjejs könsorgan. Det är olagligt även om tjejen själv sagt att hon går med på det.
 • Det är också olagligt att göra andra ingrepp som skapar ”bestående förändringar”, alltså något som inte går att ändra tillbaka. Det är olagligt även om tjejen själv sagt att hon går med på det.

Undantaget är operationer av medicinska skäl, om en sjukdom eller något annat gör att det behövs en operation.

Sex om du är omskuren

Att vara omskuren behöver inte påverka förmågan att ha eller njuta av sex. Det går både att onanera och ha sex med andra. Även om yttre klitoris och området där omkring är skadat går det att lära sig att använda det som finns kvar för att det ska kännas skönt.

Det går heller aldrig att ta bort hela klitoris. Den delen av klitoris som är synlig är bara en liten del av hela klitoris, som fortsätter ner bakom blygdbenet.

Det går att försöka hitta andra ställen på kroppen om det gör ont eller inte känns skönt att röra något ställe, som till exempel klitoris. Bröstvårtorna, slidöppningen eller mellangården är exempel på ställen som det kan vara skönt och upphetsande att bli berörd på.

Du kan till exempel ha smeksex istället om det gör ont att ha slidsamlag. Det viktiga är att pröva sig fram, gärna först själv, och att du inte gör något som gör ont eller känns obehagligt.

Känner du någon som riskerar att bli omskuren

Är du orolig för att någon i din närhet riskerar att omskäras? Kontakta socialtjänsten i den kommun den utsatta bor i.

Anmäl till socialtjänsten och polisen om du vet att en omskärelse utförts när en familj kommit till Sverige.

 

Mer på UMO