Alternate Text

Other languages - UMO på andra språk

Delar av UMO är översatt till flera språk. Vi har samlat de flesta översättningarna på Youmo.se, vår sajt om sex, hälsa och relationer på sex språk.

Här på UMO.se finns en text om vad UMO är. Den finns på flera olika språk. Vissa av UMO:s texter är också översatta till de nationella minoritetsspråken i Sverige.

Illustration av en jordglob.


Youmo.se

Youmo är en sajt som innehåller delar av UMO på sex olika språk. Där kan du läsa texter och se filmer om sex, hälsa, relationer och mycket mer. Youmo finns på de här språken:

Kort information om UMO på flera språk

Texten om UMO finns på följande språk. Klicka på en av länkarna för att komma till texten på det språket.

I varje text finns en länk överst. Klicka på länken för att göra en automatisk översättning av UMO:s innehåll med hjälp av Google translate.

I de automatiska översättningarna kan vissa ord och meningar låta fel eller konstiga. Google translate funkar inte i UMO:s bildspel, tester och filmer.

Nationella minoritetsspråk

2013 översattes ett antal av UMO:s texter till de nationella minoritetsspråken i Sverige. Dessa texter hittar du här.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Mimmi Wänseth