Alternate Text

Tips för att trivas i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en jobbig tid. Om du inte trivs, eller om du blir illa behandlad, finns det saker du kan göra för att det ska bli bättre.

Det är bara du själv som vet hur det är att vara i just din situation. Om du inte trivs i skolan, kan det finnas många lösningar. Kanske finns det andra som känner som du, som du kan prata med. Ibland kan du själv komma på en lösning, ibland behöver du andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller någon på en ungdomsmottagning. Du ska inte behöva må dåligt i din skola.

Olika problem och tips

 • Illustration av flera unga personer som ser allvarliga och bekymrade ut.

  /

  Bläddra igenom bildspelet. Läs om några problem man kan uppleva i skolan och tips på hur du kan lösa dem.

 • Illustration av en person med långt blont hår och lila jacka som tittar rakt ut ur bilden med allvarlig min.

  /

  Lektionerna är tråkiga

  Fundera på om det finns något som skulle kunna göra lektionerna roligare och ta upp dina idéer med dina lärare. Oftast vill lärare kunna göra lektioner som både är intressanta och innehåller allt som måste tas upp i varje ämne. Lärare ska lyssna på eleverna när de planerar lektionerna. Det står i skollagen och i läroplanerna för skolan.

  Om du tycker att arbetssättet är tråkigt kan du också fundera på om lektionen ändå handlar om sånt som är viktigt att kunna, nu eller senare i livet. Är läxor och hemuppgifter tråkiga så kanske en idé är att försöka göra dem tillsammans med andra eller att sätta dig på ett annat ställe som på ett café, bibliotek eller liknande. Olika sätt att göra läxorna passar olika elever.

 • Illustration av en person med svart lockigt hår och keps som tittar rakt ut ur bilden med allvarligt min.

  /

  Jag behandlas illa

  Det är viktigt att du tar kontakt med någon som jobbar på skolan som du litar på. Du har rätt att inte behandlas illa eller orättvist, varken av andra elever eller av personal på skolan. Du ska inte heller straffas för vad någon annan gjort.

  Handlar det om diskriminering, trakasserier eller något annat kränkande så är det viktigt att känna till att det är förbjudet enligt skollagen och diskrimineringslagen. Många som behandlats illa eller orättvist tar på sig skulden själva eller tänker att det inte var så farligt, men det är viktigt att ta sina upplevelser på allvar.

  Om du behandlas illa är skolan och skolans rektor skyldiga att göra något åt situationen. Det ska finnas någon på skolan som du kan prata med och alla elever ska få information om vem det är. Vill du ha ytterligare stöd för att få prata om det som hänt så kan du till exempel kontakta elevhälsan, en ungdomsmottagning eller kanske ringa BRIS 116 111.

 • Illustration av en person med hatt och halsduk som tittar rakt ut ur bilden och ser allvarlig ut.

  /

  Byggnader och skolgård får mig att må dåligt

  Kolla om andra elever känner likadant. Kanske kan ni tillsammans komma på förslag på hur miljön kan förbättras. Är du allergisk mot något så ska skolan hjälpa dig att slippa det som framkallar allergin. Det finns också regler kring hur, luft, ljud och ljus ska vara. Du har rätt till en god arbetsmiljö och den ska inte vara sämre än den är för personalen på skolan, eller på någon annan arbetsplats.

  Rektor är ansvarig för arbetsmiljöarbetet och ska lyssna på eleverna. Finns det ett elevråd så ska de vara med i diskussionerna. Gör det inte det så kan man starta ett. Elever har också rätt att utse något som kallas elevskyddsombud, som är särskilda representanter som skolledningen ska lyssna på när det gäller arbetsmiljön på skolan.

 • Illustration av en person med uppsatt hår, stora örhängen och stor halsduk, som tittar rakt ut ur bilden

  /

  Jag har inga vänner

  Ofta finns det fler som känner sig ensamma eller andra som redan har vänner men gärna vill träffa fler. Om det är svårt att känna gemenskap med andra i klassen så tänk på att det kan finnas möjliga vänner i andra klasser. 

  Du kan också hitta nya vänner på nätet. Ett annat tips är att hålla utkik efter en förening, på skolan eller utanför, som sysslar med något som du är intresserad av. Ibland är det lättare att hitta vänner bland dem som har samma intressen.

  Får du inte vara med eller låtsas andra inte se dig så är det bra att prata med någon i skolans personal om det. Att bli utestängd på det sättet är lika illa som att bli slagen eller få höra elaka ord. Skolan måste göra något åt situationen. Det kan vara en bra idé att prata med någon på elevhälsan eller en ungdomsmottagning eller kanske ringa BRIS 116 111.

 • Illustration av en person med långt blont hår och lila jacka som tittar rakt ut ur bilden med allvarlig min.

  /

  Det är mycket bråk i skolan

  Om det är mycket bråk kan det bero på olika saker. Till exempel att det finns för lite att göra på rasterna, eller att man måste vara på vissa sätt för att passa in, eller att många elever mår dåligt eller inte trivs.

  Ibland kanske du kan behöva berätta för någon i personalen på skolan om bråken. Eftersom du och alla andra elever har rätt till en trygg arbetsmiljö så måste rektorn och personalen på skolan göra något. Fundera också på om du själv påverkar den stökiga miljön på något sätt.

  Skolan måste arbeta för att skapa en trygg och jämlik miljö på skolan. I det arbetet måste skolans ledning lyssna på eleverna. På vissa skolor finns det ett trygghetsteam eller en likabehandlingsgrupp som du kan kontakta.

 • Illustration av en person med kortklippt hår, hörselapparat och stora bruna ögon, som ser bekymrad ut.

  /

  Jag har svårt att hänga med

  Är det fler elever som känner samma sak? Kanske kan lärarna göra så att undervisningen passar fler. Prova att prata med läraren om det handlar om ett visst ämne. Ni kanske kan komma på någon bra lösning tillsammans. Till exempel att spela in lektionerna så att den som vill kan gå igenom dem igen.

  Känner du att det är svårt att hänga med över huvud taget i skolan, prata med din mentor eller klassföreståndare. Ofta kan studievägledaren och elevhälsan också vara till hjälp. Om du behäver extra stöd, eller mer tid till vissa uppgifter, kan skolan ibland hjälpa till så att du får träffa en lärare ensam och få hjälp med uppgifterna.

  Skolan ska ge dig det stöd du behöver för att lära dig. Om du har en funktionsnedsättning ska skolan göra allt de kan för att du ska få samma chans att lära dig saker som elever utan funktionsnedsättning.

 • Illustration av en person med hatt och halsduk som tittar rakt ut ur bilden och ser allvarlig ut.

  /

  Skolan gör mig stressad

  Är du så stressad att du brukar ha ont i kroppen, svårt att sova eller känner dig ledsen ofta? Då är det viktigt att göra något åt situationen. Tänk efter vad det kan bero på. Har du själv, din familj eller lärare för höga förväntningar på dig? Får du för lite stöd för att klara olika uppgifter i skolan? Får du inte vara med tillräckligt och påverka din situation? Är det för många prov och läxor?

  Ett tips är att ta upp problemet med elevråd eller elevskyddsombud om det finns, eller att diskutera med mentor eller klassföreståndare. Om du blir stressad av att behöva välja kurser för att du oroar dig för framtida utbildningar och yrken, så ta stöd av studievägledaren som kan hjälpa dig att komma fram till vad du vill. På elevhälsan eller på en ungdomsmottagning finns också personer som det kan vara bra att prata med.

 • Illustration av en person med uppsatt hår, stora örhängen och stor halsduk, som tittar rakt ut ur bilden

  /

  Jag känner mig annorlunda

  Känner du ibland att du inte passar in? Det är viktigt att bli respekterad oavsett vem man är och hur man ser ut  – och också att respektera andra. Du ska inte behöva ändra på din personlighet för att bli bra behandlad. 

  Det kan vara många som känner sig annorlunda eller som är rädda för att vara inte passa in, även om de inte berättar det. Oftast går det att hitta någon som förstår en. Det kan vara någon som du inte har tänkt på, som känner som du. 

  Kanske kan du själv, eller med hjälp av andra som du litar på, tänka mer på vad som är bra med att vara annorlunda. För du ska inte försöka ändra på dig om du egentligen inte vill.

  Tänk också på att om du känner dig annorlunda så kan det också bero på vad andra tycker och tänker. Det kan vara de som är problemet, inte du.

  Det kan vara bra att prata med någon om känslan att vara annorlunda. Det kan till exempel vara skolskäterskan eller någon på en ungdomsmottagning.

 • Illustration av en person med svart lockigt hår och keps som tittar rakt ut ur bilden med allvarligt min.

  /

  Jag blir inte tagen på allvar

  Har du en känsla av att ingen lyssnar när du berättar om att du mår dåligt i skolan? Det kan hända att personen du pratar med inte kan eller vill förstå. Det kan kännas särskilt tungt om det är någon som du har litat på, som en kompis. Kanske behöver personen lite tid för att förstå. Det är viktigt att du tar din egen känsla på allvar även om inte andra gör det.

  Prova att prata med någon annan. Kanske kan du också hitta andra som kan hjälpa dig att ta upp problemen. Det är svårare att strunta i många röster än i en röst. Om personalen på skolan inte tar dig på allvar när du mår dåligt eller känner dig illa behandlad så kan det hända att de bryter mot diskrimineringslagen, skollagen eller arbetsmiljölagen.

  Lyssnar ingen på skolan så kan man till exempel kontakta Diskrimineringsombudsmannen, Skolinspektionen eller Arbetsmiljöverket för att få råd och kanske anmäla skolan för att de bryter mot lagen.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Pär Wiktorsson
 • Faktagranskare:

  Maria Rosén, fil mag pedagogik, utbildare och konsult, Stockholm
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling