Alternate Text

Anmäla sexuella övergrepp

Du har alltid rätt att polisanmäla om du har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Du kan anmäla även om det har gått lång tid. Om du inte orkar eller vågar göra anmälan själv, kan du få hjälp med det.

En person som sitter och pratar med en person i vit läkarrock.

Du bestämmer själv om du vill berätta att du har varit med om sexuella övergrepp. Det är bra att göra en polisanmälan för att du ska kunna få så bra hjälp som möjligt. Och om du anmäler till polisen kan den eller de som har utsatt en dömas.

Även om anmälan inte leder till att den som har begått övergreppet döms, kan det vara viktigt för en själv. När du gör en anmälan kan det bli lättare att känna att du inte har någon skuld själv. Och om du anmäler är du också med och förhindrar att andra drabbas.

Läkarundersökning och spårsäkring

Det är bra att göra en läkarundersökning efter övergreppet, både om du anmäler och om du inte vill anmäla. Du kan göra en läkarundersökning på en akutmottagning, gynekologisk mottagning eller vårdcentral. I större städer finns ofta särskilda mottagningar som du kan kontakta.

Då får du veta om du har fått några skador, smittats av något eller blivit gravid. På många ställen kan du också få tid för att prata med en kurator.

Om du ska göra en anmälan är det bra om det görs en läkarundersökning så snart som möjligt efter övergreppet. Då kan särskilda prover tas för att hitta bevis, som till exempel sperma. De proverna kan ofta också sparas vid mottagningen om du vill fundera över om du ska anmäla. Men det är inte alltid som ett övergrepp lämnar spår.

Att göra en polisanmälan

Det är bra att polisanmäla så snart som möjligt, för att det ska finnas bevis om det behövs. Men du kan anmäla även om det har gått lång tid. Ett tips är att du under tiden som du funderar, skriver ner dina funderingar och minnen av vad som har hänt.

Tiden som du har på dig innan det är för sent för att en utredning ska kunna göras, är olika för olika brott. För våldtäkt är det tio år. När det gäller många sexualbrott mot barn under 18 år börjar den så kallade preskriptionstiden räknas först när den som har utsatts för brottet har fyllt 18 år.

Du kan få hjälp om du inte orkar göra en polisanmälan själv. Någon på en ungdomsmottagning, på en tjej- eller killjour, i skolan eller på en vårdcentral kan hjälpa dig.

När du gör en polisanmälan ska du få information om vilka rättigheter du har och var du kan få stöd och hjälp. Du kan också ha rätt att få ett målsägandebiträde, en jurist som hjälper dig under förundersökningen och om det blir en rättegång. Det kostar inget.

Om du är rädd för den som har utsatt dig

Om du är rädd för den som har begått övergreppet, och behöver få skydd, är det lättare om du först har gjort en polisanmälan. Då kan den som har begått övergreppet få besöksförbud. Det betyder att personen inte får besöka dig eller kontakta dig till exempel via telefon. Förbudet kan också utvidgas så att personen inte får vara när ditt hem, skola eller jobb.

Även om du inte har gjort en polisanmälan kan du få hjälp och stöd.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Mia Faber
 • Manusunderlag:

  Josefin Grände, utbildare och författare i frågor om genus, sexualitet och våld mot kvinnor, Stockholm
 • Faktagranskare:

  Solveig Sörlien, advokat
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling