Alternate Text

Information om sex, hälsa och relationer på det språk du är bäst på.

Våldtäkt och andra sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är när någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja är sexuella övergrepp. Du kan få hjälp om du har blivit utsatt.

Sexuella övergrepp kan ske på olika platser och olika sätt. Det kan ske inomhus, utomhus eller via nätet.

Det är vanligt att den som begår övergreppet är någon som känner den som utsätts.

Exempel på sexuella övergrepp:

 • Att ta på någons kropp med händerna, munnen eller könet, på ett sätt som personen tycker är skrämmande eller obehagligt.
 • Att prata med någon på ett sexuellt sätt som personen upplever som obehagligt.
 • Att tvinga någon till sex fast den inte vill, till exempel att tvinga någon att ha samlag eller att onanera åt en.
 • Att tvinga någon att se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på nätet eller utanför nätet.
 • Att göra något sexuellt mot någon som inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig. Till exempel för att personen sover eller är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning.
 • Att utnyttja sitt överläge och få någon att känna att den måste ställa upp på sex.
 • Att fota eller filma någon i ett sexuellt syfte, om det är mot personens vilja eller om personen är under 18 år.
 • Att försöka köpa eller byta till sig sex med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.

Om du är under 15 år har ingen rätt att göra något sexuellt med dig. Det är olagligt, även om du själv har sagt att du vill.
Det är aldrig ditt eget fel om du utsätts för ett sexuellt övergrepp.

Våldtäkt är ett sexuellt övergrepp

Våldtäkt är att någon genom misshandel eller hot tvingar en annan person till samlag och andra därmed jämförbara sexuella handlingar.

Det måste inte vara grovt våld för att det ska räknas som våldtäkt. Det kan vara att någon håller fast någon annan.

Ett hot behöver inte vara något som har sagts. Det kan också vara en hotfull situation.

Det är våldtäkt att ha samlag eller en annan jämförbar sexuell handling med någon:

 • genom tvång i form av våld eller hot
 • som befunnit sig i en utsatt situation
 • som var under 15 år när övergreppet begicks. Brottet är då våldtäkt mot barn, även om det inte har förekommit våld eller hot.

Med samlag menas slidsamlag eller analsamlag och jämförbara sexuella handlingar som munsex, eller om någon till exempel för in föremål eller fingrar i en annan persons slida eller analöppning.

Det är också olagligt att göra något sexuellt med någon som befinner sig i en utsatt situation. Det kan vara att personen är väldigt full eller drogad. Eller någon som sover eller är medvetslös.

Hjälplöst tillstånd kan också betyda att någon inte kan skydda sig på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, skada eller allvarlig rädsla.

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn innebär att någon genomför en sexuell handling med någon som är under 15 år. Det räknas som våldtäkt även om det inte har förekommit något våld eller hot.

Om någon mellan 15 och 18 år utnyttjas av någon med särskilt ansvar för dem, som en förälder eller en förälders partner, är det också våldtäkt.

Andra sexuella övergrepp

Saker som inte ses som våldtäkt i lagen, kan ändå vara sexualbrott. Det kan till exempel vara sexuellt tvång eller sexuellt utnyttjande, som också är brott.

Ibland kan det vara så att man säger ja till sex för att man upplever att man inte har något val. Man kanske inte vågar säga ifrån om man känner sig rädd, eller om man är beroende av någon. Eller om man är för rädd för att säga nej, eller märker att den eller de som begår övergreppet ändå inte bryr sig. Ingen har rätt att ha sex med någon som inte vill.

Det är olagligt för vuxna att ha sex med någon under 18 som är beroende av den vuxna på något sätt, till exempel om det är ens lärare eller tränare.

Det är också olagligt för en vuxen att försöka övertala någon under 15 år att göra något sexuellt på nätet.

Hur vanligt är det?

Både tjejer och killar utsätts för sexuella övergrepp. Det finns ingen som kan säga säkert hur vanligt det är. Det beror bland annat på att många övergrepp aldrig polisanmäls. De allra flesta känner någon som har blivit utsatt, även om man kanske inte vet om det.

Kan man bli våldtagen av någon man är ihop med?

Det vanligaste är att våldtäkter görs av någon som den utsatta känner väl. Ibland någon man är ihop med. Ungefär hälften av brotten sker hemma hos den som våldtar eller hos den som blir våldtagen.

Om den man är tillsammans med tvingar en till sex, är det våldtäkt. Det kan vara svårt att tänka att man har blivit våldtagen, om det är någon man är ihop med eller kär i. Då kan det också vara extra jobbigt att berätta om det.

Men man har alltid rätt att få stöd om man har blivit våldtagen. Och det är aldrig ens eget fel.

Det som kallas överfallsvåldtäkter, det vill säga att man blir påhoppad av en okänd person utomhus, är mer ovanligt.

Alla sexuella övergrepp är kränkande för den som utsätts. Därför är det vanligt att man mår dåligt efter ett övergrepp. Men det finns hjälp att få.

Det är aldrig den utsattas fel

Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är ens eget fel om någon begår ett övergrepp mot en.
Det spelar ingen roll om man känner personen eller inte.
Det spelar ingen roll om man är kär eller inte, om man var kåt eller inte, eller om man har hånglat med personen.
Det spelar ingen roll om man först har sagt ja. Man har alltid rätt att ändra sig.
Det spelar ingen roll om man har gått med på att träffa personen. Kanske har man lärt känna varandra på nätet, och bestämt att ses.
Det betyder ändå inte att någon har rätt att göra något sexuellt, om man själv inte vill.
Man har alltid rätt att bestämma över sin egen kropp.

Vilka är det som begår sexuella övergrepp?

Den som utsätter andra för sexuella övergrepp kan vara både yngre, äldre och jämnårig. Det är vanligast att killar och män begår övergrepp, men även tjejer och kvinnor gör det. Ibland är det fler än en person som utsätter någon för övergrepp.

Det pratas inte så mycket om kvinnor som utsätter andra för övergrepp. En del kanske tror att det som en tjej har gjort, inte räknas som ett riktigt övergrepp. Men om någon gör något sexuellt med en, fast man har visat eller sagt att man inte vill, är det ett övergrepp.

Om en tjej eller kvinna har begått övergrepp mot en, kanske man är rädd att ingen ska tro en, om man berättar. Man kanske tror att det bara är man själv som har varit med om det. Det kan bero på att det finns för lite kunskap om kvinnor som begår övergrepp.

Om man har varit med om ett övergrepp har man alltid rätt att bli lyssnad på när man väljer att berätta.

Sexuella övergrepp mellan bara killar eller bara tjejer

Det vanligaste är att våldtäkt sker i relationer där man känner varandra. Det gäller också när de som är inblandade är av samma kön.

Det kan vara någon man bor med eller en tränare eller någon annan man känner. Det kan också vara någon som man har lärt känna på nätet, och som man tror att man kan lita på.

Man har samma rätt att anmäla och bli lyssnad på, oavsett vem man är och vem som har begått övergreppet.

Man har rätt till bra stöd och hjälp

Man har rätt att tas på allvar och att få bra stöd och hjälp när man har utsatts för sexuella övergrepp. Det finns många ställen där personer som har utsatts för sexuella övergrepp kan få hjälp. Det gäller alla, oavsett kön.

Man kan till exempel få samtalsstöd och hjälp att polisanmäla. Om man polisanmäler kan man också ha rätt att få skadestånd, även om den som har begått brottet aldrig fälls.

Om man möts av fördomar, eller känner att man inte blir lyssnad på, är det viktigt att inte ge upp. Då ska man försöka berätta det för någon annan.

Hatbrott

Om man är homosexuell, bisexuell eller transperson, och utsätts för ett sexuellt övergrepp på grund av det, räknas det som hatbrott. Även andra brott, till exempel misshandel, som sker för att man har en viss sexuell läggning, räknas som hatbrott. Det är ett allvarligt brott.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Mia Faber
 • Faktagranskare:

  Solveig Sörlien, advokat
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling