Alternate Text

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är att kränka någon på ett sexuellt sätt. Det kan till exempel vara att ta på någon på ett sätt som personen inte gillar eller att säga kränkande sexuella kommentarer. Ingen ska behöva stå ut med sexuella trakasserier.

Många skulle svara nej på frågan ”har du utsatts för sexuella trakasserier?” Men om man beskriver vad sexuella trakasserier kan vara, kan många känna igen sig och svara ja. Sexuella trakasserier kan ske på skolor och arbetsplatser. Alla kan råka ut för sexuella trakasserier, det spelar ingen roll vilket kön man har.

Illustration av en person som tar en annan person på rumpan.

Exempel på sexuella trakasserier:

 • Att ta på någon på ett sätt som den inte gillar.
 • Att skicka meddelanden om sex till någon som inte gillar det, till exempel genom sms eller chatt.
 • Att visa sig själv på ett sexuellt sätt för någon som inte vill det, till exempel i webbkameran.
 • Att ta bilder på någon som sen sprids utan att personen vill det.
 • Att visa eller sätta upp sexuella bilder som känns obehagliga för andra.
 • Att sprida sexuella rykten om någon, som att den personen har haft sex med många.
 • Att göra något sexuellt med sitt kroppsspråk inför någon som inte gillar det.
 • Att titta på någon på ett sätt som kan uppfattas som sexuellt och obehagligt.
 • Att prata eller skämta om sex med någon som inte gillar det.

Det är den som blir utsatt som bestämmer vad som känns obehagligt.

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier

Det är viktigt att försöka göra något, om du känner dig utsatt för sexuella trakasserier. Ibland kanske du tänker att det inte är så farligt, eller att det är något du får stå ut med? Kanske tänker du att du inte borde må dåligt för det. Kanske vågar du inte säga ifrån för att du är rädd för vad andra ska tycka, eller rädd för att det ska bli värre. 

Men du har rätt att ta det du känner på allvar. Du har rätt att säga ifrån om det inte känns bra. Om den eller de som trakasserar dig inte slutar, har du rätt att få hjälp för att de sexuella trakasserierna ska sluta.

Här är några saker du kan tänka på och göra:

Lita på känslan - Det är bara du själv som kan bestämma om något inte känns bra. Det spelar ingen roll om den andra personen menar illa eller inte. Du har alltid rätt att slippa sexuella trakasserier.

Säg ifrån - Var tydlig när du säger ifrån. Du kan säga vad som händer, att du inte gillar det och att du vill att det ska sluta. Till exempel ”Du tar på min rumpa, det är obehagligt och jag vill att du slutar med det” eller ”Jag gillar inte mejlen som du skickar, kan du sluta!”. Ibland kan det vara svårt att våga säga ifrån. Det kan vara lättare att skriva till personen eller ta hjälp av någon. Kanske ber personen om ursäkt och slutar. Om den fortsätter har du rätt att få hjälp.

Prata med andra som blir utsatta - Ofta finns det andra som också blir utsatta. Det är lättare att säga ifrån om ni är flera, och det kan också vara lättare att gå till rektorn, chefen eller någon annan och berätta.

Berätta för någon annan -
Det är viktigt att du får hjälp om de sexuella trakasserierna fortsätter fast du har sagt ifrån, eller om du inte vågar säga ifrån. Prata med en förälder, lärare, arbetskamrat eller någon annan. Sen kan ni gå tillsammans till rektorn eller chefen och berätta.

Kontakta Diskrimineringsombudsmannen om du inte får tillräcklig hjälp.

Prata med någon om hur du mår - Att utsättas för sexuella trakasserier kan göra att du mår dåligt, känner dig maktlös eller börjar tänka att det är dig det är fel på. Men det är aldrig ditt eget fel. Berätta för någon hur du mår, och ta hjälp för att må bättre. Du kan till exempel prata med någon på en ungdomsmottagning eller med skolkuratorn. Tjejer kan också få hjälp på en tjejjour.

Bild av veckans fråga på UMO. Frågan var har du blivit utsatt för sexuella trakasserier? 30 % svarade ja flera gånger, 13 % svarade ja en gång, 44 % svarade nej och 13 % svarade vet inte. totalt röstade 661 personer.

Så här svarade UMO:s besökare när vi
ställde frågan: Har du blivit utsatt för
sexuella trakasserier?


Om du utsätter någon för sexuella trakasserier

Det är inte okej att trakassera någon sexuellt. Även om du själv inte tycker att det är så allvarligt, kan den eller dem som du utsätter tycka att det är mycket obehagligt. Tänk efter hur du själv skulle känna om någon gjorde så mot dig.

Kanske trakasserar du någon för att du vill att den ska känna obehag, eller för att du inte kommer på något annat sätt att få kontakt. Kanske skyller du på att du bara ville vara trevlig? Men det är aldrig okej att utsätta någon för den kränkning som det är att bli sexuellt trakasserad. Det är den som blir utsatt som avgör om det är obehagligt eller inte.

Vad säger lagen?

De lagar som handlar om sexuella trakasserier gäller skolan, högskolan och arbetsplatser. När det sker på andra platser kallas det sexuellt ofredande eller sexuella övergrepp, det beror på vad det är för handling.

Det som kallas sexuella trakasserier, och som sker i skolan eller på jobbet, kan ibland vara lagbrott, som man kan polisanmäla.

I skolan

Ingen elev eller anställd har rätt att utsätta någon annan på skolan för sexuella trakasserier. Skolan måste jobba aktivt för att ingen på skolan ska bli utsatt. Bland annat måste det finnas en plan som beskriver hur skolan arbetar mot sexuella trakasserier och för att alla elever ska behandlas på lika villkor. Rektorn måste göra så att trakasserierna slutar, om skolan får reda på att någon är utsatt. 

På högskolor och universitet

Högskolan är också skyldig att arbeta mot sexuella trakasserier. Rektorn måste se till att trakasserierna slutar om högskolan får reda på att någon är utsatt för sexuella trakasserier. Det gäller både när det är en student och när det är en anställd som trakasserar någon.

På arbetsplatsen

Arbetsgivaren, den du är anställd av, är skyldig att arbeta mot sexuella trakasserier och sätta stopp för trakasserier som hen får höra om.

Trakasserier via mobiltelefon eller på nätet

Sexuella trakasserier som sker via nätet eller mobiltelefonen på skoltid eller arbetstid räknas också, och du har rätt att få hjälp. Sånt som du utsätts på fritiden, men som får dig att känna dig otrygg i skolan eller på arbetet, kan också räknas som sexuella trakasserier.

Vad gör jag om inget händer?

Du kan göra en anmälan till DO, Diskrimineringsombudsmannen, om skolan, högskolan eller arbetsgivaren inte tar sitt ansvar för att stoppa sexuella trakasserier. Skolan, högskolan eller arbetsgivaren kan då bli skyldig att betala skadestånd.

Diskriminering

Det räknas som diskriminering om någon som jobbar på en skola eller högskola utsätter någon för sexuella trakasserier. Samma sak gäller om det är en chef på en arbetsplats. Det innebär att den som blir utsatt kan få skadestånd. Det kan man anmäla direkt till Diskrimineringsombudsmannen.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Mia Faber
 • Manusunderlag:

  Josefin Grände, utbildare och författare i frågor om genus, sexualitet och våld mot kvinnor, Stockholm
 • Faktagranskare:

  Solveig Sörlien, advokat
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling