Alternate Text

Mer om polisanmälan

Det är bra att anmäla till polisen så fort som möjligt efter ett brott. Men det går att anmäla ett brott, även om det har gått lång tid.

När ska jag anmäla?

Om du har möjlighet är det bra att polisanmäla så snart som möjligt efter ett brott. Då ökar chansen att polisen ska klara upp det. Grova brott som till exempel rån eller våldtäkt, ska helst anmälas samma dag. Annars kan viktiga bevis försvinna.

Det går också att anmäla ett brott även om det har gått lång tid. Den som är misstänkt kan ställas till svars inför en domstol, om den så kallade preskriptionstiden inte har gått ut. Ju grövre brottet är, desto längre preskriptionstid.

Skador och andra bevis efter brottet

Det är bäst att gå till polistationen om du har blivit misshandlad, våldtagen eller varit med om något annat grovt brott. Där kan du lämna bevis och visa skador eller andra spår. Då är chansen större att brottet ska klaras upp.

Det är bra att spara kläderna som du hade på dig när det hände, om du har varit med om sexuella övergrepp eller annat våld.Tvätta inte kläderna innan de har undersökts, för då kan bevisen försvinna.

Efter sexuella övergrepp och misshandel som lett till fysiska skador, är det bra att göra en läkarundersökning. Det gäller både om du tänker göra en polisanmälan och om du inte vill anmäla. Undersökningen kan göras på en akutmottagning eller en vårdcentral. Det är viktigt att söka vård för att få skadorna dokumenterade, annars kan det vara svårt att få ersättning.

När det gäller sexuella övergrepp kan du också undersökas på en gynekologisk mottagning eller på en ungdomsmottagning.

Vem får veta att jag har gjort en polisanmälan?

Så länge förundersökningen pågår är det sekretess på allt. Polisen berättar inte för någon annan att en anmälan har gjorts. Den som är misstänkt informeras när den ska förhöras, och då får hen veta vem som har anmält.

Föräldrarna kommer att informeras om den som anmäler är under 18 år, men inte om det är de som är misstänkta eller om det finns hedersproblematik. Vid vissa brott informeras även socialtjänsten.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Mia Faber