Alternate Text

Gymbesöket

En film om funktionsnedsättning och diskriminering. Med funktionsnedsättning menas att en persons funktionsförmåga är minskad på grund av fysiska eller psykiska skäl.

Information om sidan

  • Mediaproducent:

    Henrik Möller