Alternate Text

Du har rätt att behandlas rättvist!

Diskriminering är när du blir sämre behandlad än andra i samma situation. De här filmerna visar vad diskriminering kan vara. 

Diskriminering är förbjudet. Det finns sju så kallade diskrimineringsgrunder i lagen. Till exempel diskrminering på grund av hudfärg, ålder, kön eller religion. Här finns en film om varje sån diskrimineringsgrund. 

Klicka på länkarna för att se filmerna.

Information om sidan

  • Mediaproducent:

    Henrik Möller