Gagnef ungdomsmottagning

  Mottagningen ingår i Dalarnas ungdomsmottagningar mellersta och tillhör Borlänge Ungdomsmottagning.

       På ungdomars uppdrag

       Kostnadsfritt

  • Rådgivning
  • Stödsamtal
  • STI-provtagning och behandling
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Graviditet/Abortrådgivning

      Åldersgräns: 13 år t.o.m. 24 (till den dag du fyller 25)

Besöksadress

Djuråsskolan i elevhälsans lokaler

Mockfjärdskolan i elevhälsans lokaler.

E-post

ungdomsmott.borlange@ltdalarna.se

Postadress

Ungdomsmottagningen Borlänge.

Skomakargatan 18, 784 54 Borlänge

Telefon:

Telefon växel:023-49 77 23
Telefon tidbokning:023-49 77 23, 0721426729
Telefontid tidbokning:

Månd., Tisd., Torsd. kl. 8:00-11.30 och 13:00-16:00

Onsd. kl. 9:00-11:30 och 17.30-18:00

Fred. kl.8.00-11.30

Det går bra att skicka SMS, så ringer vi upp.

Öppettider

Måndagar:

Djuråsskolan kl. 8:30-11.30

Mockfjärdskolan kl. 12:30-15:30

Främst bokade  tider, Drop-in i mån av tid.

 Mottagningarna är  stängd under lov och när skolan är stängd pga studiedagar o. dyl.

 OBS! Måndag 5/3 så är vi på Mockfjärdskolan på fm 9-11.30 och Djuråsskolan 13-15:30

Dropin-tider

Måndagar:

Djuråsskolan kl. 8:30-11.30

Mockfjärdskolan kl. 12:30-15:30

Även bokade  tider. Om vi är uppbokade, så kan det bli väntetid  på drop-in.

OBS! Måndag 5/3 så är vi på Mockfjärdskolan på fm 9-11.30 och Djuråsskolan 13-15:30

Vilka jobbar här

På plats i  Djurås och Mockfjärd  finns  Kurator och Barnmorska.

Gynekolog, barn-och ungdomsläkare  samt psykolog finns stationerade på Borlänge Ungdsomsmottagning.