Enköpings ungdomsmottagning

För ungdomar upp till 20 år.
All personal har tystnadsplikt.
Alla besök och tester hos oss är kostnadsfria.

Besöksadress

Västra Ringgatan 16-18

E-post

enkoping.um@lul.se

Postadress

Västra Ringgatan 16-18
745 31 ENKÖPING

Telefon:

Telefon växel:0171-417300

Telefontid tidbokning:

Du blir uppringd under dagen eller nästkommande dag.

Öppettider

Dropin-tider

Vi har inga drop-in tider.

 Ring för att boka ditt besök till barnmorska, kurator,psykolog eller doktor.