Enköpings Ungdomsmottagning

För ungdomar upp till 20 år.
All personal har tystnadsplikt.
Alla besök och tester hos oss är kostnadsfria.

Besöksadress

Västra Ringgatan 16-18

E-post

enkoping.um@lul.se

Postadress

Västra Ringgatan 16-18
745 31 ENKÖPING

Telefon:

Telefon växel:0171-418225
Telefon tidbokning:Telefonsvarare

Öppettider