UMO undrar

Om du kunde resa i tiden, vart skulle du resa?

Till när mamma var ung
27 %
Till stenåldern
5 %
Tjugo år framåt
25 %
Till framtiden, om tusen år
22 %
Ingenstans, det är bra NU
21 %

735 personer har röstat!