UMO undrar

Vi ska göra en sluta röka-app. Vilket av de här namnet tycker du är bäst?

UMO Tobaksfri
6 %
Rökfri med UMO
11 %
Rökstopp med UMO
2 %
Ung och rökfri
43 %
Fimpa med UMO
30 %
UMO Sluta röka
8 %

1433 personer har röstat!