UMO undrar

Hur ofta tänker du på sex?

Ett par gånger om dagen
44 %
Typ hela tiden
19 %
När jag är med någon jag gillar
9 %
Någon gång ibland
23 %
Aldrig
6 %

899 personer har röstat!