UMO undrar

Har du jobb i sommar?

Ja
41 %
Nej, men jag söker
28 %
Nej, vill inte ha
14 %
Vet inte hur man gör
11 %
Annat
6 %

1046 personer har röstat!