Alternate Text

UMO-info november 2015

Fler och fler känner till och använder UMO. Det glädjande resultatet fick vi i vår senaste kännedomsmätning. Och så har UMO vunnit publishingpriset igen! Novembermånads UMO-info innehåller många glada nyheter som lyser upp i mörkret. Vi vill också med detta nyhetsbrev passa på att informera om nytt användbart innehåll både hos oss och tipsa om RFSL Ungdoms chatt Pegasus som riktar sig till unga hbtq-personer som har sex mot ersättning.

Trevlig läsning!