Alternate Text

Youmo

Det går framåt i vårt projekt Youmo, där vi tar fram en sajt för unga nyanlända om kroppen, sex och samlevnad, jämställdhet och psykisk hälsa.

Vi har lanserat en tillfällig sida på Youmo.se. Där informerar vi kort om projektet på de språk som vi kommer att erbjuda information på: svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Syftet med den tillfälliga sidan är dels att berätta att sajten är på gång, dels att samla in mejladresser till alla som är intresserade av att få veta när sajten är klar.   

Hjälp oss att sprida adressen till alla som jobbar med unga som kan ha behov av Youmo. 

Läs mer om regeringsuppdraget och vår behovsanalys här.

Bild på en startsida med fem rutor text på olika språk