Alternate Text

UMO:s definition av hälsa

UMO ska främja hälsa och stärka ungas självkänsla. Målet är att stärka unga i deras förmåga att fatta välgrundade beslut i frågor som rör dem själva och deras liv. UMO ska också bidra med möjligheter till identifikation och reflektion.

UMO:s syn på hälsa går ut på att se hela människan och alla delar som bidrar till vem du är och blir. Det handlar om var du är född, vilket sammanhang du ingår i, hur du lever, hur din fysiska kropp fungerar och vilken historia du har; kort sagt alla delar som påverkar hur du mår i din nuvarande situation, och vilka möjligheter du har att bestämma över sånt som rör dig. I arbetet med UMO är begreppet empowerment centralt. Empowerment översätts ibland till ordet egenmakt eller något som bidrar till ökat handlingsutrymme.

UMO vill att allt material på sajten ska genomsyras av empowerment och att du som användare ska känna dig stärkt i ditt möte med UMO. Vårt normkritiska perspektiv är ytterligare en del i vår strävan att stärka unga och därmed bidra till en positiv utveckling av deras hälsa. Genom att undvika att ta saker för givna är vårt mål att minska risken att personer ska uppleva sig underordnade, osynliggjorda eller framställda som avvikare eller problem. Till begreppet hälsa kopplar vi också individens självkänsla och känsla av meningsfullhet och sammanhang i sitt liv.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Love Nordenmark