Alternate Text

Om sex för en ung målgrupp

UMO:s målgrupp är alla unga mellan 13-25 år.  Det är en bred målgrupp med stor variation i intresse och kunskap kring de ämnesområden som finns på UMO. Här tar vi upp några av de frågor vi diskuterat när det gäller information om sex till en ung målgrupp.

Vad vill unga ha för information om sex?

För att få veta om det material vi tar fram är efterfrågat och presenteras på ett lämpligt och tillgängligt sätt samarbetar vi med unga. Vi har en panel av unga från hela Sverige som lämnar synpunkter på materialet. Vi träffar unga på fritidsgårdar och i skolor och sätter ihop fokusgrupper när vi har frågeställningar som vi behöver diskutera. Vi möter unga med olika bakgrunder, identiteter, erfarenheter, åldrar, som är bosatta i olika delar av landet.

Vi ställer även frågor till unga direkt på sajten genom enkäter och röstingsfunktionen UMO undrar.

Varför visar ni onanitips och olika sexställningar? Har vi inte nog av sexuell exploatering i samhället?

På UMO vill vi prata om sex på ett positivt och lustfyllt sätt. UMO vill vara en motbild till de stereotypa beskrivningar av sex som det finns mycket av på nätet och i andra medier. UMO visar sex på ett sätt som ska stärka ungas självkänsla och verka för sexualitet på lika villkor. Unga mognar olika snabbt och tanken är att alla ska hitta svar, tips och inspiration utifrån sin egen situation och sina egna behov. Material med naket och sexuellt innehåll ligger en bit ner i strukturen, så att det kräver ett aktivt val att hitta fram till det. Den som inte vill se bilder på naket eller sexuellt innehåll kan använda funktionen Dölj bilder som gör att bilder som bedöms kunna vara känsliga inte visas. 

Hur kan ni skriva om sex till en målgrupp där några av dem inte får ha sex enligt lag?

Vi informerar tydligt om de lagar som finns när det gäller sexuellt umgänge. Det går inte att skydda en 13-åring från information om sex, men UMO kan göra det mer begripligt och ge en bra grund för att kunna fatta egna beslut utifrån sitt eget perspektiv. UMO vill bidra till ungas ökade handlingsutrymme genom att bland annat ge en stärkande och lustfylld motbild till en ofta ensidig och ibland kränkande bild av sex.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Love Nordenmark