Alternate Text

Så arbetar vi

På UMO är det viktigt att materialet håller hög faktamässig och språklig kvalitet och att det har ett inkluderande tilltal som är anpassat för så många användare som möjligt.

Allt faktamaterial som tas fram till UMO följer en särskild kvalitetssäkringsprocess, som innebär en granskning i flera led: av externa sakkunniga faktagranskare, av UMO:s redaktion samt av ett redaktionsråd bestående av personer som representerar ungdomsmottagningarnas tvärprofessionalism samt expertis på mänskliga rättigheter och diskriminering.

En del innehåll granskas också av UMO:s ungdomspanel och andra grupper av unga.

För att innehållet ska vara aktuellt går redaktionen igenom och uppdaterar allt material kontinuerligt. Faktainnehåll stäms av med externa faktagranskare för att det ska vara korrekt och uppdaterat.

Har du synpunkter på eller frågor om innehållet på UMO.se, hör av dig till info@umo.se

Information om sidan

  • Redaktör:

    Åsa Sandler