Alternate Text

Om Fråga UMO

Till Fråga UMO är alla mellan 13 och 25 år välkomna att ställa personliga frågor om sex, hälsa och relationer.

De som svarar på frågorna arbetar på olika ungdomsmottagningar eller inom elevhälsan. De kan också arbeta inom annan relevant verksamhet eller på UMO.se. De undertecknar sina svar med namn och titel. Man kan få svar från en barnmorska, sjuksköterska, läkare, kurator, psykolog eller dietist.

Den som frågar är anonym

När man ställer en fråga får man ett kontrollnummer. Svaret kan bara hämtas ut med hjälp av detta kontrollnummer. Numret kan inte spåras till användarens dator. Frågeställaren är helt anonym.

Om man vill kan man skriva in sin mejladress när man ställer sin fråga. Då får man kontrollnumret skickat till sig. 

Ingen kan se mejladressen, varken vi som jobbar med Fråga UMO eller någon annan. När man fått svar om att frågan är besvarad raderas mejladressen automatiskt.

Svar kommer inom sju dagar

Alla som ställer en fråga får ett svar. Vi svarar så fort vi kan, ofta inom ett par dagar, men ibland kan det ta lite längre tid att få svar. Som längst kan man få vänta i sju dagar på sitt svar.

Man kan inte ställa en fråga till Fråga UMO via e-post eller telefon.

De som svarar på frågor i Fråga UMO ansvarar för de svar de ger. Frågor och svar sparas därför i minst tre år. De kan bara tas fram genom kontrollnumren. Alla frågor och svar granskas även av fråge- och svarssamordnare på Fråga UMO.

Det kan hända att vi använder delar av din inskickade fråga i UMO-podden, om vi gör en affisch eller något liknande. Självklart tar vi bort namn, signatur eller och detaljer så att ingen kan kännas igen.

Börja alltid med att söka i Frågor och svar

Om en liknande fråga har ställts tidigare kan man få en länk till ett svar som finns i Frågor och svar. Om man har en fråga är det alltid bra att börja med att söka bland Frågor och svar, på så sätt kan man många gånger få svar direkt.

I Frågor och svar har ett urval av de frågor som brukar ställas till Fråga UMO samlats. Frågorna har omarbetats så att det inte går att förstå vem som ställt frågan, men själva frågeställningen finns kvar och svaret på den.