Alternate Text

Använda UMO

Vi på UMO vill gärna att UMO används som kunskapskälla. Samtidigt är det viktigt att innehållet inte tas ur sitt sammanhang. Därför har vi riktlinjer kring hur materialet på UMO får användas.

Bäst att visa UMO från sajten

Eftersom allt material på UMO är framtaget och anpassat för webben bör det i största möjliga mån också presenteras direkt från webben. Det är via webben som materialet bäst kan utnyttjas. En annan viktig anledning till direkt användning är att materialet ofta består av flera delar, såsom text, bild och länkar till kompletterande information. Detta bildar en helhet som ger största möjliga mervärde till besökaren. Om du klipper och klistrar ihop ett eget material från UMO, till exempel i Word eller i PowerPoint, finns en risk att innehållet förlorar sitt sammanhang.

UMO:s texter

Texterna på UMO är skyddat av upphovsrätten. Det innebär att du gärna får citera delar av innehållet på UMO men att du inte kan använda hela texter i ett eget material.

När du citerar UMO ska det framgå att texten är hämtad från UMO.se.

Givetvis går det bra att länka till sidor på UMO.se. Använd då gärna UMO:s logotyp som går att ladda ner från webbplatsen under sidan för Informationsmaterial.

Du kan även skriva ut hela sidor från UMO. Då får du dem i UMO:s utskriftsmall med logotyp och vem som har producerat materialet.

UMO:s bilder

Även UMO:s bilder är upphovsrättsligt skyddade. Bilderna på UMO är en del av UMO:s varumärke och får inte användas för att illustrera innehåll som inte kommer från UMO.se.

UMO:s filmer

Alla UMO:s och Youmos filmer ligger på Youtube. Det innebär att du kan spela dem antingen direkt från UMO.se eller från Youtube.com. Gå in på UMO:s kanal på Youtube för att hitta alla UMO:s och Youmos filmer.

Så här ska det se ut.

Skärmdumpar av UMO

Sidhuvudet med UMO:s logotyp ska synas om du gör skärmdumpar av UMO. Detta är för att skärmdumpen ska visa varifrån materialet kommer och på så sätt sätta det i ett sammanhang.

För dig som är journalist

När du vill ange UMO som källa, skriver du www.umo.se. Du kan även skriva UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet, i flytande text.

Ange alltid upphovsman till illustrationer och fotografier.

Vill du som journalist komma i kontakt med UMO besök vår sida för presskontakter.

Ytterligare frågor

Kontakta oss gärna på info@umo.se om du undrar något kring användning av UMO:s material. 

Information om sidan

  • Redaktör:

    Åsa Sandler