Alternate Text

Känsliga bilder

På UMO kan du välja om du vill se känsliga bilder eller inte. Känsliga bilder har naket eller sexuellt innehåll. OBS! Funkar inte i bildspel och i memory.

Dölj känsliga bilder

Könsstympning - omskärelse

Att ta bort eller skada mindre eller större delar av en tjejs könsorgan kallas för könsstympning. Det kan också kallas att man har blivit klippt eller omskuren i underlivet. Om du har varit med om könsstympning som du mår dåligt av finns det bra hjälp att få.

Könsstympning är en gammal tradition som inte är kopplad till någon särskild religion. Eftersom alla personer i alla länder har rätt till sin egen kropp så finns det en lag som säger att könsstympning är förbjudet. Lagen finns i både Sverige och i många andra länder.

Att ha varit med om det som brukar kallas för könsstympning kan påverka din kropp och hur du mår, men det behöver inte göra det. Det är inte alla som har blivit könsstympade som vet att de har blivit det eller som mår dåligt av det.

Hur kan ett könsstympat underliv se ut?

Ett underliv kan vara könsstympat på flera olika sätt. Det kan vara stora eller små delar av könet som är borttagna. Det kan också vara att någon har stuckit eller skurit i klitoris. Alla sorters könsstympning är olagliga i Sverige.

Enligt den definition som Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram finns det fyra olika typer av könsstympningar. Det finns också könsstympningar som är en blandning av de olika typerna. 

 • Klitoris kappa (förhud) och ibland klitoris ollon tas bort.
 • En del av klitoris tas bort och hela eller delar av de inre blygdläpparna.
 • De yttre och inre blygdläpparna sys ihop så att öppningen till slidan täcks. Längst ner mot analöppningen lämnas ett litet hål för att kiss och mensblod ska kunna rinna ut. Innan området sys ihop kan en del av klitoris tas bort, samt hela eller delar av blygdläpparna.
 • Att någon skär eller sticker med en nål i klitoris eller området runt omkring för att framkalla en liten blödning. Det kan förstöra känsliga nervändar och göra att det gör ont när man rör vid klitoris. 

Andra former av könsstympning kan vara att någon för in frätande ämnen eller örter i slidan för att minska storleken på slidan. WHO räknar även intimpiercing som en form av könsstympning.

Illustration av en tjejs kön som har blivit omskuret.

Här har klitoris förhud, hela eller delar av yttre klitoris och delar av de inre blygdläpparna skurits bort. De inre blygdläpparna har sytts ihop där klitoris ollon satt.


Illustration av en tjejs kön som har blivit omskuret.

Här har klitoris förhud, hela eller delar av yttre klitoris och de inre blygdläpparna skurits bort. De yttre blygdläpparna har sytts ihop över den del där klitoris ollon satt, över urinrörsmynningen och en del av slidöppningen.


Vilka problem kan jag få?

Det är olika om man får några problem av att ha blivit omskuren eller klippt i underlivet. Det beror också på vilket sätt du har blivit klippt eller omskuren.

Det som kan hända med kroppen är att

 • det kan göra ont eller inte kännas skönt att ha sex eller onanera
 • det kan bli svårt att kissa
 • det blir ärr som gör ont eller blir infekterade
 • du får ont och ha besvär när du har mens
 • du kan få cystor.

Könsstympning kan också påverka hur du mår, men det behöver inte göra det. En del kanske inte vill vara med på idrotten i skolan eller andra aktiviteter. Minnen från när det hände kan finnas kvar även om det var för länge sen. En del kan känna sig nedstämda eller må dåligt utan att koppla det till själva könsstympningen.

Var kan jag få hjälp?

Om du har frågor eller problem med underlivet kan du alltid kontakta en ungdomsmottagning, vårdcentral, gynekologisk mottagning eller sexologisk mottagning. Där jobbar personal som du kan prata med. Om du går i skolan kan du också prata med skolsköterskan. Alla som jobbar inom vården har tystnadsplikt. Det betyder att de inte kommer att berätta för någon att du har varit där eller vad ni har pratat om.

Vid en gynekologisk undersökning på en ungdomsmottagning eller gynekologisk mottagning, kan en barnmorska eller gynekolog titta på ditt underliv utan att föra in fingrar eller instrument i slidöppningen.

På de stora sjukhusens kvinnokliniker finns personal som har bra kunskap om könsstympning. På Södersjukhuset i Stockholm finns en specialmottagning för tjejer som har könsstympats.

Du får gå till vilken mottagning du vill i hela Sverige.

Operationer som kan hjälpa:

 • Ett ihopsytt underliv kan öppnas med en operation, så att det blir lättare att kissa, ha mens och ha sex.
 • Man kan få hjälp med borttagning av ärr och cystor, som kan vara orsaker till att det gör ont.
 • Genom en operation kan klitoris byggas upp.

För att få någon av de här operationerna behöver du en remiss från den gynekolog, läkare eller barnmorska du först träffar.

Hjälp om du mår dåligt

Om du känner dig nedstämd, har problem med föräldrar eller släktingar eller på något annat sätt har det jobbigt är det bra att prata med någon.

Du kan prata med till exempel en kurator eller en psykolog. För att få kontakt med någon att prata med går det att ta kontakt med en ungdomsmottagning, vårdcentral eller skolkuratorn och skolsköterskan. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och i skolan har tystnadsplikt.

Vad säger lagen om könsstympning?

Kvinnlig könsstympning är förbjudet i de flesta länder inom EU och i många länder där traditionen förekommer, till exempel i Egypten och Etiopien.

I Sverige är könsstympning förbjudet sen 1982. Även om brottet begås i ett annat land, kan en person som normalt bor i Sverige dömas här. Det är också förbjudet att planera eller be någon annan utföra könsstympning. Därför kan till exempel en förälder som tillåter könsstympning av sitt barn utomlands dömas. Det gäller oavsett om föräldern har varit med vid könsstympningen eller inte.

Den som bryter mot lagen kan dömas till fängelse.

I den svenska lagen står det att:

 • Det är olagligt att göra ingrepp för att stympa de yttre delarna av en tjejs könsorgan. Det är olagligt även om tjejen själv sagt att hon går med på det.
 • Det är också olagligt att göra andra ingrepp som skapar ”bestående förändringar”, alltså något som inte går att ändra tillbaka. Det är olagligt även om tjejen själv sagt att hon går med på det.

Undantaget är operationer av medicinska skäl, om en sjukdom eller något annat gör att det behövs en operation. Samtidigt väljer en del själva att betala för att få sina inre blygdläppar opererade, för att de vill att de ska se ut på ett annat sätt. Som lagen är skriven skulle även den här typen av operationer kunna klassas som könsstympning och vara olagliga. Socialstyrelsen har granskat lagen och kommit fram till att den typen av ingrepp inte räknas som könsstympning.

Sex och könsstympning

Könsstympning behöver inte påverka förmågan att ha eller njuta av sex. Det går både att onanera och ha sex med andra. Även om yttre klitoris och området där omkring är skadat går det att lära sig att använda det som finns kvar för att det ska kännas skönt.

Det går heller aldrig att ta bort hela klitoris. Den delen av klitoris som är synlig är bara en liten del av hela klitoris, som fortsätter ner bakom blygdbenet.

Om det gör ont eller inte känns skönt att röra något ställe, som till exempel klitoris, går det att försöka hitta andra ställen på kroppen. Bröstvårtorna, slidöppningen eller mellangården är exempel på ställen som det kan vara skönt och upphetsande att bli berörd på.

Om det gör ont att ha slidsamlag kan du till exempel ha smeksex istället. Det viktiga är att pröva sig fram, gärna först själv, och att du inte gör något som gör ont eller känns obehagligt.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Moa Lindholm
 • Faktagranskare:

  Meri Liljegren, överläkare kvinnokliniken Södersjukhuset, Stockholm
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling