Alternate Text

Trans och cis

Det går att fundera mycket över om man är kille, tjej eller något annat. Trivs du med det kön du har och inte vill förändra det, kan du kallas cisperson. Om du känner att något inte känns rätt, eller du inte trivs med det kön andra säger att du har, kan du kallas transperson.

Vilket kön du själv känner dig som brukar kallas för könsidentitet. Det kan vara att du känner dig som en kille, tjej, både och, eller inget av det. Könsidentiteten är inte kopplad till vilken kropp du har utan till vilket kön du känner att du tillhör.

Ibland används kön bara som ett annat ord för könsorgan. Men i andra sammanhang beskriver ordet kön vad du känner dig som, en tjej, kille eller något annat. Då kan könet delas in i olika delar:

  • Kroppen (biologiskt kön).
  • Könet du själv känner dig som (könsidentitet).
  • Kläder och annat som har med utseende att göra (könsuttryck).
  • Könet du har enligt pass och andra myndighetsdokument (juridiskt kön).

Alla barn som föds registreras som killar eller tjejer, det går att se i de fyra sista siffrorna i personnumret. Om den näst sista siffran är jämn är ditt juridiska kön tjej. Har du en ojämn siffra näst sist är ditt juridiska kön kille. Det finns i dag ingen möjlighet att ha ett annat juridiskt kön än kille eller tjej. I ditt pass står det också en bokstav för ditt juridiska kön.

Cis – på samma sida

Att känna att det mesta som handlar om ens kön stämmer överens med vad andra förväntar sig brukar kallas att vara cisperson.

Att vara cis är till exempel om du känner dig som kille, är kille enligt folkbokföring och myndighetsdokument, och har en kropp som ser ut som en killes brukar. Ordet cis betyder ”på samma sida”.

Att vara cis är det som många förväntar sig att man ska vara, det brukar kallas för norm. Anledningar till det är att det fortfarande finns föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt, även om det inte stämmer med verkligheten. Ordet cis är fortfarande ganska nytt men har börjat användas mer och mer. För att det även ska finns ord om dem som ingår i normen, och inte bara om dem som känner att de inte passar in i den.

Trans – överskrida

Att känna att allt inte stämmer överens med andras förväntningar om kön kan kallas för att vara transperson. Trans betyder ”överskrida” eller ”gå över”. I lagar används begreppet ”könsöverskridande identitet eller uttryck” när det handlar om transpersoner. Det är förbjudet enligt lag att diskriminera någon på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.

Som transperson kan du ha ett personnummer som en kille men känna dig som en tjej, eller ha bröst men inte se dig själv som en tjej. Det kan också handla om att du känner dig som kille men gillar att ha typiska tjejkläder. Det kan vara något du känner eller gör, ibland eller hela tiden.

Ingen sexuell läggning

Det är inte en sexuell läggning att vara cis- eller transperson. Det handlar om ditt eget kön och inte könet hos den eller dem du blir kåt på eller kär i. Du kan alltså vara bisexuell, homosexuell eller heterosexuell vare sig du är cis- eller transperson.

Du bestämmer själv

Det är bara du själv som kan veta om du är cis- eller transperson, eller om du känner att du är transperson på ett särskilt sätt.

Du har man rätt att byta namn, oavsett om namnet ses som ett typiskt tjej- eller killnamn eller inte. Du kan kan själv ansöka om att byta namn hos Patent- och registreringsverket om du är myndig. Om du inte är myndig men över tolv år gammal kan du göra en ansökan med dina föräldrar eller andra vårdnadshavares godkännande.

I stället för ”han” eller ”hon” föredrar en del att kallas för ”hen” eller ”den”. Du har rätt att få bli kallad för det du vill.

Hur du ser på ditt kön och vem du är kan ändras under livet. Men många har också en uppfattning om sitt kön som känns självklar och som inte ändras. Du har rätt att känna och göra som du vill. Det enda beslut som du behöver vara helt säker på är om du vill ändra på din kropp. För att få gå igenom en könskorrigering måste du vara säker på ditt kön.

Andra kan tycka att du är en tjej eller kille, oavsett vad du själv känner dig som. Men trots att det kan kännas som att omgivningen tar för givet vad du har för kön är det bara du själv som kan veta om du är tjej, kille, något annat eller inget av det.

Transperson – ett samlingsbegrepp

Transperson är brett begrepp som sammanfattar många olika identiteter. Här är några av dem.

Transsexuell

Som transsexuell kan du känna dig född i fel kropp. Att du egentligen har ett annat kön än det du ser ut att ha, eller det ditt personnummer säger att du har. Till exempel att du har en kropp som ser ut som en tjejkropp men du känner dig som en kille eller tvärtom.

Många som är transsexuella vill ändra på sin kropp och leva sitt liv som det kön de känner att de är. Att ändra på kroppen kallas könskorrigering, ofta kallas det också för könsbyte. Det sker i olika steg och tar i sin helhet några år.

Transvestit

Som transvestit trivs du med ditt biologiska kön och vill inte korrigera din kropp. Men du mår bra av att klä dig i kläder som är typiska för det andra könet och det känns som en naturlig del av dig själv att göra det. Du kanske gör det alltid eller ibland.

Att vara transvestit är inte samma sak om att vara dragking eller dragqueen. Det innebär i stället att du som exempelvis dragking klär dig som en kille, ofta på ett överdrivet sätt. Syftet är att underhålla andra eller för att leka med samhällets förväntningar och osynliga regler för hur tjejer och killar ska vara. Att vara dragqueen är som att vara dragking, fast du klär sig som en tjej i stället. Alla kan vara dragking eller queen oavsett kön.

Med transvestit brukar det inte heller menas någon som har könsöverskridande kläder för att det är en del av en kläd- eller musikstil hen gillar.

Intergender

Om du är intergender känner du dig varken som en kille eller tjej. I stället upplever du dig som både och, eller någonstans mittemellan. Du kan också känna att du är något helt annat. Att tjej och kille känns för begränsade och inte riktigt passar. Kanske vill du bli kallad för hen i stället för hon eller han.

Definitionen av intergender kan variera mellan olika personer, och en del föredrar i stället begrepp som bigender, nongender eller agender.

En del intergenders vill förändra sin kropp och andra inte. Möjligheterna att få hjälp av landstingsvården med hormonbehandling eller kirurgi är än så länge små för andra transpersoner än transsexuella. Men hos några utredningsteam går det att få viss hjälp. Om du själv har pengar och kan betala går det att genomföra vissa saker, som att förstora eller ta bort bröst eller ta bort skäggväxt.

Måste jag veta vad jag är?

Det finns många olika ord och begrepp för att beskriva sig själv. Men det är inte något du måste använda dig av, för du måste inte veta. Du kanske inte heller är så intresserad, för att det inte känns så viktigt.

Många som känner att de inte passar in i en könsuppdelning som bara består av kille och tjej kallar sig bara för transperson. Andra kanske funderar kring sin könsidentitet och kommer fram till att de är cis, har en viss typ av transidentitet, eller inte vet. Eller så vill de kalla sig queer, och slippa definiera sin könsidentitet.

En del börjar fundera över sitt kön tidigt i livet medan kan andra göra det sent. Du kan fundera över det under en kort period i livet, eller under en lång. Oavsett vad du kommer fram till var det förmodligen viktigt att du gjorde det, för att det var något du hade ett behov av att göra.

Om du vill prata med någon

Du kan ta kontakt med en ungdomsmottagning om du känner att du vill prata med någon om din kropp eller om funderingar kring din könsidentitet. På nätet kan du hitta många olika forum eller föreningar där du kan komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller funderingar.

För att kunna börja göra en könsutredning för att ändra sin kropp kan du ta kontakt med en ungdomsmottagning, vårdcentral eller en allmänpsykiatrisk mottagning.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Johan Nilsson
  • Faktagranskare:

    Edward Summanen, socionom och genusvetare, RFSL Ungdom