Alternate Text

Information om sex, hälsa och relationer på det språk du är bäst på.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna handlar att du ska kunna leva ett bra liv. Du har rätt till saker som frihet, utbildning, sjukvård. Du har rätt att bli rättvist behandlad och du har rätt att fly till ett annat land om du är förföljd eller om ditt liv är i fara. 

Illustration av två unga personer som möter en vuxen person som säger till dem: 'Welcome! I will take you to a place where you can rest.'


Var står det om de mänskliga rättigheterna?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är en uppmaning till alla världens länder att ta sitt ansvar för mänskliga rättigheter. Det finns också avtal om mänskliga rättigheter, som alla länder som skrivit på avtalen måste följa. Några exempel är

 • Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
 • Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
 • Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
 • Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
 • Konvention om barnets rättigheter
 • Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
 • Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Olika delar av världen har tagit fram egna lagar för att skydda de mänskliga rättigheterna. I Europa finns ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”, ofta bara kallad Europakonventionen. I Sverige har Europakonventionen stor betydelse och inga lagar eller beslut får gå emot den.

Vad betyder det för mig?

Det är inte alltid lätt att förstå vad de mänskliga rättigheterna kan betyda, men de påverkar många människors vardag. Till exempel får inga barn tvingas att arbeta och alla som arbetar har rätt till semester.

När politikerna fattar beslut måste de utgå från rättigheterna. Därför finns det till exempel lagar som säger att alla människor ska behandlas lika och därför ska skolan ge alla elever kunskap om vilka rättigheter de har.

Om du tycker att någon bryter mot dina mänskliga rättigheter kan du till exempel gå till polisen eller olika myndigheter, som Diskrimineringsombudsmannen eller Barnombudsmannen.Många olika rättigheter

Det finns många olika mänskliga rättigheter. Här är några exempel:

Barn och ungdomar: Som ung har du alltid rätt att få säga din åsikt och vara med och bestämma om saker som handlar om ditt eget liv. När vuxna fattar beslut som påverkar unga måste de alltid tänka på ungas bästa. Unga ska skyddas mot våld och missbruk.

Yttrandefrihet: Du har alltid rätt att ha en egen åsikt. Du har rätt att berätta om den åsikten genom tal, text eller bild. Men om det är något som kan kränka andra får du inte alltid berätta om din åsikt.

Flyktingar: Om du förföljs i ett land, eller om ditt liv är i fara, har du rätt att fly till ett annat land. Där har du rätt att söka asyl. Det betyder att söka skydd. Länder ska ta emot flyktingar och försöka hjälpa dem att få ett bra liv. 

Utbildning: Du har rätt att lära dig att läsa, skriva och räkna, och rätt att få en utbildning som gör att du klarar dig i samhället. Grundskolan ska vara obligatorisk, gratis och tillgänglig för alla.

Hälsa: Du har rätt till en god hälsa och att få sjukvård när du behöver det. Dessutom ska politiker arbeta för att samhället ska förebygga sjukdomar.

Arbete: Alla har rätt att få betalt för ett jobb och jobbet ska vara tryggt och säkert. Du har rätt till vila och semester. Dessutom ska politiker försöka se till att det skapas arbete så att så många som möjligt har jobb.

Minoriteter: Tillhör du en nationell minoritet i ett land har du till exempel rätt till att tala ditt eget språk. 

Kvinnor: Kvinnor får inte diskrimineras eller behandlas illa på grund av sitt kön. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv. Regeringar ska se till att det blir jämställt mellan män och kvinnor.

Äktenskap: Du har rätt att gifta sig med den du vill, och det är förbjudet att tvinga någon att gifta sig. Om du är gift är du lika mycket värd som den du har gift dig med, och du ska inte behandlas sämre.

Diskriminering: Du har rätt att slippa bli diskriminerad. I Sverige finns får du inte diskrimineras för

 • ditt kön
 • att du inte känner dig eller ser ut som killar eller tjejer förväntas
 • din sexuella läggning
 • din ålder
 • att du kommer från ett visst land, har en viss hudfärg eller tillhör en viss folkgrupp
 • din religion eller tro
 • att du har en funktionsnedsättning.

Om rättigheterna inte följs

Varje land ansvarar för att de mänskliga rättigheterna respekteras. Det ska finnas domstolar och myndigheter som du kan kontakta om någon bryter mot dina rättigheter.

Om en myndighet tar ett beslut som du tycker är orättvist har du rätt att överklaga. 

Om du blir utsatt för ett brott ska du anmäla det till polisen som då har en skyldighet att utreda brottet. Om du blir diskriminerad kan du få hjälp av Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen eller en fackförening.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Johan Nilsson
 • Faktagranskare:

  Naiti del Sante, jurist med inriktning mot mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och diskrimineringsfrågor, Stockholm. Maria-Pia Cabero, utbildare på Expo, Stockholm