Vad krävs för att få socialbidrag?

Fråga

Jag undrar om ni vet vad som krävs för att få socialbidrag? Jag är nämligen studerande, 19 år och gravid. Jag har svårt att bo hemma då jag har dålig kontakt med min mamma och skulle behöva en egen bostad till mig och barnet. Vart ska jag vända mig då? Och vad är kraven?

Svar

Om du vill ansöka om socialbidrag eller ekonomiskt bistånd, som det numera heter, ska du kontakta socialtjänsten i den kommun där du bor.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att funka som hjälp för den som har tillfälliga ekonomiska problem. När socialtjänsten ska se om en person har rätt till bistånd tittas det främst på personens ekonomiska situation, och möjlighet att själv kunna klara sin ekonomi. 

Du har till exempel oftast inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar.

När det gäller bistånd till kostnader för eget boende behöver man som ungdom ha starka skäl för att flytta för att få hjälp. Att du har en dålig kontakt med din mamma och att du är gravid kan till exempel ses som starka skäl.

Eftersom socialtjänsten gör en individuell bedömning tycker jag att du ska ringa till socialtjänsten och förklara din situation. Så kommer de att berätta vilka möjligheter som finns just för dig.

Du kan ringa till socialtjänstens växelnummer och be att få prata med någon som har hand om ekonomiskt bistånd. Då kommer de att hänvisa dig till rätt person som kan svara på dina frågor.

Med vänliga hälsningar

Sara André, skolkurator

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Sara André, skolkurator