Kan test för könssjukdomar visa att jag tagit droger?

Fråga

Om jag går till en ungdomsmottagning för att testa mig för en könssjukdom genom urinprov eller blodprov, kan det testet visa om jag har tagit droger? Personalen har väl tystnadsplikt, eller har de rätt att kontakta föräldrar?

Svar

Nej, om du testar dig för en könssjukdom, går det inte med det provet att se om du tagit droger. 

Det stämmer att personalen har tystnadsplikt. De kontaktar inte föräldrarna när man testar sig för könssjukdomar, det gäller oavsett vad provsvaret visar. På en ungdomsmottagning tas inte heller drogtester.

Men skulle man däremot lämna ett drogtest någon annanstans, är under 18 år, och provet visar att man har använt droger så kontaktas föräldrarna, eller vårdnadshavarna. 

När du lämnar prover har du som patient också alltid att veta vilka analyser som kommer att göras på provet, alltså vad provet gäller. Om det är ett drogtest har du rätt att få veta vilka droger du kommer att testas för.

Undantagsfall kan vara om du inte går att kontakta, för att du är så påverkad eller kanske medvetslös, då tas prover snabbt för att du ska få rätt vård. 

Med vänliga hälsningar

Anna Eklund, sjuksköterska

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Anna Eklund, sjuksköterska