Vad händer om man kontaktar socialtjänsten?

Fråga

Jag undrar vad som händer om man tar kontakt med socialtjänsten? Måste man vara hemma om de ska göra en utredning?

Svar

Du kan kontakta socialtjänsten både för att göra en ansökan om stöd och hjälp eller för att anmäla om du själv eller någon i ens närhet far illa. När socialtjänsten får reda på att en person kanske inte har det bra tar de alltid reda på hur det ligger till.

Om socialtjänsten tagit emot en ansökan eller anmälan är de skyldiga att göra en så kallad utredning enligt socialtjänstlagen. Om det handlar om en anmälan så gör de först en bedömning om en utredning behövs.

När socialtjänsten gör en utredning pratar de med den eller dem som anmälan gäller, för att se om de kan hjälpa till och på vilket sätt. Oftast pratar de även med andra runt omkring den som det gäller, till exempel familjen om det handlar om ett barn.

Eftersom socialtjänsten behöver prata med den som anmäler eller ansöker så behöver man finnas tillgänglig. Men man får även göra en anmälan anonymt om man absolut vill.

Om det skulle vara så att man till exempel är hotad av sin familj eller har utsatts för övergrepp så ser socialtjänsten först och främst till att man hamnar i säkerhet, innan de kontaktar familjen.

För att kontakta socialtjänsten ringer man enklast växeln i sin hemkommun och ber att få bli kopplad till socialtjänsten.

Med vänliga hälsningar

Sara André, skolkurator

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Sara André, skolkurator