Vad är att bli tvångsomhändertagen i psykiatrin?

Fråga

Kan ni detaljerat förklara vad som händer om jag blir tvångsomhändertagen inom psykiatrin? Vad är kraven?

Svar

Om du har ett allvarligt psykiskt problem och inte själv går med på att vårdas frivilligt kan det ibland leda till att du måste tvångsvårdas.

I så fall måste först en läkare göra en undersökning och skriva ett så kallat vårdintyg.

I vårdintyget beskriver läkaren varför hen tycker at du behöver tvångsvård. Ett viktigt skäl är att du inte går med på frivillig vård. Ett annat skäl brukar vara att du riskerar att skada dig själv eller andra om du inte får vård.

Tillexempel finns det riks att du skadar dig själv om du har du har en svår ätstörning eller om du är deprimerad med självmordstankar.

När du kommer till sjukhuset eller vårdinrättningen blir du undersökt igen. Sen ska chefsöverläkaren inom ett dygn besluta om du ska tas in för sluten psykiatrisk tvångsvård eller inte.

Chefsöverläkarens beslut ska grunda sig på undersökningen och vårdintyget som inte får vara äldre än fyra dagar. Det får inte vara samma läkare som har skrivit vårdintyget som fattar beslutet om att du ska tvångsvårdas.

Tvångsvård handlar ofta om att rädda livet på en person som av olika anledningar inte klarar av att ta hand om sig själv. I andra fall kan det handla om att skydda andra människor. Syftet med tvångsvård ska alltid vara att hjälpa personen att på sikt må bättre.

Med vänliga hälsningar

Kenneth Nolkrantz, läkare och specialist i allmänmedicin

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Kenneth Nolkrantz, läkare och specialist i allmänmedicin