Vad är att bli tvångsomhändertagen i psykiatrin?

Fråga

Kan ni detaljerat förklara vad som händer om man blir tvångsomhändertagen inom psykiatrin? Vad är kraven?

Svar

Om man har ett allvarligt psykiskt problem och inte själv går med på frivillig vård kan det ibland leda till att man måste tvångsvårdas.

I så fall måste först en läkare göra en undersökning och skriva ett så kallat vårdintyg. Läkaren får bara utfärda vårdintyg om villkoren i lagen om psykiatrisk tvångsvård uppfylls.

I vårdintyget beskriver läkaren vilka skäl det finns för tvångsvård. Ett avgörande skäl är att man inte går med på frivillig vård. Det ska också vara risk för att man skadar sig själv eller andra om man inte får vård. Det kan till exempel gälla om man har svår anorexi eller om man är deprimerad med självmordstankar då det finns fara livet.

När man kommer till sjukhuset eller vårdinrättningen blir man undersökt på nytt. Sen ska chefsöverläkaren inom ett dygn besluta om man ska tas in för sluten psykiatrisk tvångsvård eller inte. Chefsöverläkarens beslut ska grunda sig på undersökningen och vårdintyget som inte får vara äldre än fyra dagar. Det får inte vara samma läkare som har skrivit vårdintyget som fattar beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård.

Tvångsvård handlar i många fall om att rädda livet på en person som av olika anledningar inte klarar av att ta hand om sig själv. I andra fall kan det handla om att skydda andra människor. Syftet med tvångsvård ska alltid vara att hjälpa personen att på sikt må bättre.

Med vänliga hälsningar

Kenneth Nolkrantz, läkare och specialist i allmänmedicin

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Kenneth Nolkrantz, läkare och specialist i allmänmedicin