Jag ska börja gymnasiet och är jättestressad

Fråga

Jag ska börja gymnasiet i höst och är jättestressad över det. Jag vet inte vilket program jag ska välja och jag vet inte vad jag vill bli, eller ens vad jag gillar.

Mina föräldrar är ständigt på mig för att jag inte vet vad jag ska göra. Vet ni var man kan få hjälp med detta på något sätt?

Svar

Jag förstår att det kan kännas stressande att inte riktigt veta vad du vill när det är dags att göra ditt gymnasieval. I de större städerna finns många olika skolor och program att välja mellan och det kan kännas som en djungel när du inte riktigt vet vad du vill.

Den person du bäst kan få hjälp av är en studie- och yrkesvägledare. En studie- och yrkesvägledare har koll på olika sorters utbildningar, och kan också hjälpa dig att komma fram till vad du är intresserad av och vad som skulle kunna passa dig.

Om du går i en högstadieskola nu så kan du prata med studie- och yrkesvägledaren där. Om det skulle vara så att du inte går i skolan nu eller inte har en studie- och yrkesvägledare på din skola så kan du ringa din hemkommuns växel och fråga om det finns studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig.

Det du kan göra själv är att fundera på vilka ämnen du tycker har varit roligast, lättast och svårast under din tidigare skolgång.

  • Gillar du att hålla på med praktiska eller teoretiska saker?
  • Finns det äldre kompisar eller släktingar som pluggar något som verkar roligt? 
  • Känner du några vuxna i din omgivning som verkar ha intressanta jobb?

Fråga också gärna människor runt omkring dig vad de läste på gymnasiet, på så vis kan du få inspiration.

Du kan också ringa och fråga olika gymnasieskolor om du kan få göra ett studiebesök. Då kan någon berätta för dig om skolan och skolans olika program.

Du behöver inte känna att du behöver bestämma dig för vad du vill arbeta med när du söker till gymnasiet. Alla studieförberedande program ger dig möjlighet att plugga vidare på högskola eller universitet om du vill.

Om du väljer att läsa till exempel ett samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt program har du möjlighet att plugga vidare till i stort sett vad du vill sen.

Med vänliga hälsningar

Sara André, kurator

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Sara André, kurator